Širom sveta se danas, 20. novembra, obeležava Međunarodni dan deteta.

Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana.

Bez obzira na to koji datum mu je posvećen, obeležavanje Svetskog dan deteta trebalo bi da ima za cilj da usmeri pažnju javnosti na probleme sa kojima se deca suočavaju tokom svog odrastanja.

Za formalni datum je izabran datum usvajanja Povelje o pravima deteta, 20. novembar 1959. Istog datuma, trideset godina kasnije, 20. novembra 1989. godine, Generalna skupština UN je usvojila Konvenciju o pravima deteta.

Konvencijom o pravima deteta utvrđena su dečija prava, a ratifikovale su je 193 zemlje.  Osnovni principi Konvencije su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju, kao i pravo na nediskriminaciju.

Svetski dan prava dece obeležava se kako bi se skrenula pažnja javnosti na sve obaveze koje društvo ima prema deci, kao i najvažnije probleme sa kojima se deca suočavaju. Posebna pažnja poklanja se najugroženijim grupama – deci bez roditelja, deci iz siromašnih porodica, deci sa smetnjama u razvoju.

Iako svi znamo šta nam je činiti, dečija prava su često zanemarena, što se posebno odnosi da decu iz ugroženih kategorija.

U Srbiji je natalitet sve slabiji, sve više porodica se, najčešće iz finansijskih razloga, odluči za samo jedno ili nijedno dete.

Prema podacima UNICEF-a:

  • U Srbiji deca čine samo 17.3% stanovništva.
  • 9.5% dece žive u apsolutnom siromaštvu, a čak 30.2% dece živi na granici siromaštva
  • Gotovo 20% dece nije primilo sve vakcine, a blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu.
  • 50% dece uzrasta od 3-5 godina ne ide u vrtić. Procenat je značajno niži kada su u pitanju deca iz siromašnih porodica – tek 9%, a za decu iz romskih naselja samo 6%.
  • Gotovo 30% dece ispod 5 godina života nema ni 3 dečije knjige u kući, a u siromašnim porodicama procenat je dvostruko veći (64%).
  • Blizu 80% dece koja žive u ustanovama su deca sa smetnjama u razvoju.
  • 1 od 4 dece do dve godine starosti je iskusilo fizičko kažnjavanje
  • Više od 40% dece je izloženo nasilnim metodama disciplinovanja kod kuće
  • Gotovo 60% devojčica iz romskih naselja se uda pre navršene 18-te godine, dok je procenat za devojčice iz opšte populacije 7%

Statistika je poražavajuća.

Na nama je da je promenimo i da se ovim problemima bavimo ne samo danas, već svakog dana!