Danas se, širom sveta, obeležava Svetski dan dijabetesa. To je kampanja koja se svakog 14. novembra sprovodi u cilju skretanja pažnje na problem šećerne bolesti.  Ustanovljen je  od strane Ujedinjenih Nacija 2006. godine , a za datum je izabran datum rođenja  Frederika Bantinga, koji je zajedno sa Čarlsom Bestom 1922. godine otkrio insulin.

Svetski dan dijabetesa je najveća svetska kampanja za podizanje svesti o dijabetesu koja dostiže globalnu razmeru i uključuje preko milijardu ljudi u više od 160 zemalja. Kampanja skreće pažnju na pitanja od izuzetnog značaja za kontrolu dijabetesa i čvrsto drži dijabetes u žiži javnosti i političkog sveta.

Logo Svetskog dana dijabetesa je plavi krug koji simbolizuje jedinstvo globalne dijabetes zajednice u borbi protiv pandemije dijabetesa.

Ove godine, kao i prethodne, Svetski dan dijabetesa obeležava se pod nazivom Porodica i dijabetes.

Cilj je edukovati članove porodice obolelih i kako da prepoznaju simptome, ali i kako da izađu na kraj sa već ustanovljenom dijagnozom. Ovo se prvenstveno odnosi na dijabetes tipa 2, od koga boluje 90% obolelih od šećerne bolesti. Kod 1 od 2 osobe koje trenutno žive sa dijabetesom tip 2 nije postavljena dijagnoza dijabetesa. Zato je poznavanje ranih znakova, simptoma i faktora rizika za sve tipove šećerne bolesti od vitalnog značaja za pravovremeno otkrivanje, bolje zdravstvene ishode i veći kvalitet života.

Dijabetes imaju i deca, što je karakteristika modernog doba i dijabetesa tip 2 koji je povezan sa gojaznošću. On je nekada bio redak u dečjem uzrastu, a sada ga ima veliki broj i dece i odraslih.

Neka istraživanja pokazuju da roditelji  koji imaju decu u uzrastu od četiri do pet godina uglavnom nisu upoznati sa simptomima i ne bi umeli da prepoznaju znake dijabetesa kod svoje dece. Jedan od tri roditelja ih uopšte ne bi primetio.

Nalazi podvlače potrebu za obrazovanjem i osvešćivanjem kako bi se ljudima pomoglo da rano uoče znakove upozorenja za dijabetes. Upravo to je centralna tema ovogodišnjeg obezežavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa.

Ako se ne leči , dijabetes može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih  komplikacija. Komplikacije uključuju oštećenje vida i slepilo, perifernu neuropatiju, dijabetesnu nefropatiju, srčani udar i moždani udar. Dijabetes je odgovoran za četiri miliona smrti u 2017. godini.

Ovog novembra, IDF (International Diabetes Federation) poziva ljude da testiraju svoje znanje o dijabetesu i procene rizik za nastanak dijabetesa tipa 2.

Pozivaju se porodice da saznaju više o znakovima upozorenja i otkriju svoj rizik za nastajanje dijabetesa tipa 2.

U mnogim gradovima Srbije su organizovene tribine i kampanje na ovu temu, gde uglavnom i možete izmeriti vrednost šećera u krvi i dobiti sve neophodne informacije o ovoj bolesti. U ekspanziji.