Galen Pharm
Korpa

OPERIL P SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML

OPERIL P SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML
OPERIL P SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: OPERIL
 • Šifra proizvoda: 13254
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI
 OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. 
Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Šta je lek Operil P i čemu je namenjen:
Operil P je namenjen samo za decu uzrasta između 6 i 12 godina.
Za odrasle i decu stariju od 12 godina, pogodon je Operil, sprej za nos, 500mcg/ml.
Operil P sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin se koristi kao nosni dekongestiv (lek protiv nagomilavonja sekreta). Deluje tako što sužova krvne sudove sluzokože nosa, čime se smanjuje otok sluzokože nosa. Posledica ovog efekta je smanjen osećaj zapušenosti nosa i bolja eliminacija sekreta iz nosa. Operil® P počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo mu traje do 12 sati. Takođe, oksimetazolin ima protivupalno i antioksidativno deistvo.
Operil P ima antivirusno dejstvo na određene viruse koji uglavnom uzrokuju respiratorna oboljenja.

Operil P se koristi:

 • za smanjenje osećoja zapušenosti nosa u akutnim zapaljenjima nosne sluznice kod prehlade, alergijske ili vazomotorne kijavice (rinitisa)
 • kod zapaljenja srednjeg uha
 • za olakšavanje disanja na nos posle operacije nosa

Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Operil P lek:
Operil P ne smete koristiti:

 • ako ste alergični (preosetljivi) na oksimetazolin ili na bilo koji drugi sastojak leka Operil P
 • ako imate suvo zapaljenje nosne sluznice sa ranicama i krastamo
 • kod dece mlađe od 2 godine

Kada uzimate lek Operil P posebno vodite računa:
U daljem tekstu biće opisano, kada Operil P kod kijavice smete da koristite samo pod određenim uslovima i uz posebne mere opreza. Molimo, pitajte svog lekara vezano za njih. To važi i ako su se ovi navodi nekad ranije odnosili na Vas.

 • ako uzimate (ili ste tokom prethodne dve nedelje) uzimali inhibitore monoamiooksidaze MAOI (lekovi koji se primenjuje u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije) ili druge lekove koji mogu do dovedu do povećanja vrednosti krvnog pritiska
 • ako imate povišen intraokulami pritisak, posebno glaukom zatvorenog ugla
 • ako imate teško kardiovaskularno oboljenje (npr. koronarna bolest srca, hipertenzija), akutno srčano oboljenje ili astmu uzrokovanu srčanim oboljenjem (Kardijalna astma)
 • ako imote tumor srži nodbubrežne žlezde (feohromodtom)
 • ako imate porfiriju (nasledno oboljenie krvi sa simptomima pojačane osetljivosti kože na svetlost, pojava krasti, krvarenja po koži, tamna prebojenost kože, pojačana maljavost, tamno-crvena prebojenost mokraće, ponekad sa oštećenjem nerava i delimičnom ili potpunom oduzetošću)
 • ako ste imali operaciju u kojoj vam je uklonjena pituitarna žlezda (hipofiza)
 • ako imate metaboličke poremećaje (npr. hipertireoidizam, šećerna bolest)
 • ako imate uvećanje prostate (hipertrofija prostate)

Operil P sprej za nos treba primenjivati maksimalno 7 dana u kontinuitetu.
Produženu ili prekomemu upotrebu Operil P treba izbegavati budući da terapijsko dejstvo može da bude smanjeno; može doći do povratne kongestije nosne sluznice (rebound fenomen) što čini da pacijent češće koristi lek, dovodeći do hronične upotrebe. Ovakva upotreba je uzrok hroničnog otoka (rhinitis medicamentosa), koji dovodi do atrofije sluzokože nosa.
U blažim slučajevima, korisno je obustaviti ubrizgavanje leka najpre u jednu nozdrvu, a posle smirivanja simptoma i u drugu, da bi se disanje na nos očuvalo bar delimično.

Primena drugih lekova:
Kažite svom lekaru ili Farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Obavestite Vašeg lekara ako uzimate neki od navedenih lekova:

 • inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) (lekovi koji se koriste u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije). Nemojte koristiti Operil P ako ste uzimali MAOI tokom prethodne dve nedelje, zato što se mogu javiti hipertenzivne krize (krvni pritisak veći od 180/110mmHg, glavobolja, bol u grudima, nedostatak vozduha, otoci).
 • lekovi koji se koriste u lečenju depresije (maprotilin triciklični antidepresivi kao što je amitriptilin i imipramin)
 • lekovi za lečenje povišenog krvnog pritiska. Obavestite Vašeg lekara pre primene ovog leka ako uzimate betanidin, debrisokvin i gvanetidin, jer efekti ovih lekova mogu biti smanjeni.
 • lekovi za lečenje Parkinsonove bolesti (bromokriptin). Ovi lekovi mogu uticati na efikasnost terapije lekom Operil P, ako se primenjuju istovremeno.

Uzimanje leka Operil P sa hranom ili pićima:
Operil P se može koristiti nezavisno od uzimanja obroka.

Primena leka Operil P u periodu trudnoće i dojenja:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se so svojim lekarom ili farmaceutom.
Primena leka Operil P tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim po savetu lekara.

Uticaj leka Operil P na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama:
Pod uslovom da se koristi u preporučenim dozama, Operil P ne utiče na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama.
Važne informacije o nekim sastojcimo leka Operil P
Zbog sadržaja benzalkonijum-hlorida kao konzervansa koji može izazvati reakcije na koži i suženje disajnih puteva (bronhospazam), Operil P sprej za nos kod kijavice ne sme da se koristi u slučaju utvrđene preosetljivosti na ovu supstancu.

Kako se upotrebuava lek Operil p:
Lek Operil P uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Deca uzrasta između 6 i 12 godina: 1 do 2 prskanja Operil P u svaku nozdrvu dva do tri puta na dan;
Lek Operil P ne treba primenjivati duže od pet do sedom dana u kontinuitetu. Ukoliko ne dođe do poboljšanja simptoma, obratite se lekaru koji može da propiše dužu terapiju. Maksimalna dužina terapije koju lekar može da prepiše je dve do tri nedelje bez prekida.
Kapi za nos su namenjene samo jednoj osobi. Ako istu bočicu koristi više pacijenata, verovatno je da će doći do širenja infekcije. Posle upotrebe obrisati kapaljku čistom papirnom maramicom.

Ako ste uzeli više leka Operil P nego što je trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Operil P, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutoml
Po davanju prekomernih doza može doći do prolaznog osećaja pečenja u nosu, suve nosne sluznice i kijanja. Mogu se pojaviti i nesanica, glavobolja, suženje zenica, poremećaj krvnog pritiska, tahikardija ili bradikardija (ubrzan ili usporen rad srcaj, nipotermija (pad telesne temperature) i poremećaj svesti. Ovi simptomi se povlače u roku od 12 do 36 časova po smanjenju doze.
U slučaju da Vi ili Vaše dete nehotično progutate ovaj lek, odmah potražite savet lekara.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Operil P:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

Ako zaboravite da date Operil P:
Preporučuje se da ga uzmete što pre.
Ako je već skoro vreme da date drugu dozu, preskočite ovu koju ste propustili i vratite se na redovni sistem doziranja.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Operil P:
U retkim slučajevima može se javiti prolazno zapušenje nosa.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Moguća neželjena dejstva:
Lek Operi P, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:

 • Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata)
 • Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata)
 • Povremeno (manje od 1 kod 100, ali više od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)
 • Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)
 • Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost

Poremećaji srca i krvnih sudova povremeno: sporiji srčani otkucaji
Retko: ubrzan srčani rad, povišen krvni pritisak, osećaj nenormalnog srčanog rada (palpitacije)
Poremećaji nervnog sistema
Retko: vrtoglavica, pospanost, uznemirenost, razdražljivost, poremećaj spavanja kod dece, nesanica
Poremećaji sistema za disanje
Povremeno: kijanje, suvoća i iritacija nosne sluznice, usta i grla
Produžena upotreba može da proizvede reaktivnu niperemiju nosne sluznice (medikamentni rinitis).
Učestalost nije poznata.

Opšti poremećaji:
Retko: proIazno crvenilo na mestu primene leka (reaktivna hiperemija), glavobolja, mučnina, osip i vizuelne smetnje.
Primena leka u dužem vremenskom periodu od preporučenog može dovesti do smanjenog efekta leka i/ili ponovne kongestije (zapušenja nosa).
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Kako čuvati lek Operil p:
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Šta sadrži lek Operil P:
Aktivna supstanca je: oksimefazolin.
Jedan mililitar Operil p sadrži 0,25mg oksimetazolin hidrohlorida (0,025% rastvor).
Ostali sastojci su:

 • Benzalkonijum-hlorid
 • Natrijum-hidroksid
 • Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat Dinatrijum-fosfat, dihidrat
 • Voda, prečišćena

Kako izgleda lek Operil P i sadržaj pakovanja:
Bistar, bezbojni rastvor.
Lek Operil P sadrži 10ml rastvora.

Pakovanje: 
Plastična bočica sa raspršivačem.

Postupak za primenu spreja:
Pravilna primena smanjuje mogućnost nastanka neželjenih dejstava i poboljšava efikasnost.
1. Prvo dobro očistite nos.
2. Uklonite zaštitnu kapicu.
3. Pre prve upotrebe nove bočice leka, malu količinu leka ispumpajte u vazduh; pumpajte nekoliko puta (gurajući naniže) sve dok se ne pojavi fino raspršen sprej.
4. Savijte glavu u napred tako da vidite nožne prste. Desnom rukom stavite mlaznicu u levu nozdrvu u pravcu spoljašnjeg zida nosa.
5. Pritisnite pumpicu bočice na dole tako da se oslobodi doza i udahnite kroz nos.
6. Posle toga, uvucite mlaznicu levom rukom u desnu nozdrvu, usmerite je prema spoljašnjem zidu nozdrve, oslobodite dozu i udahnite kroz nos.
7. Posle upotrebe obrišite mlaznicu čistom maramicom i vratite zaštitni    zatvarač.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro