Galen Pharm
Korpa

MIDOL TABLETE 100MG A30

MIDOL TABLETE 100MG A30
MIDOL TABLETE 100MG A30
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: HEMOFARM
 • Šifra proizvoda: 10936
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za otklanjanje simptoma bolesti bez pomoći Vašeg lekara.
Potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, obavezno posetite Vašeg lekara.  

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek MIDOL i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MIDOL
3. Kako se upotrebljava lek MIDOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek MIDOL
6. Dodatne informacije 

1. ŠTA JE LEK MIDOL I ČEMU JE NAMENJEN?
Lek Midol, tablete, 100mg inhibira slepljivanje i nagomilavanje krvnih pločica (trombocita) i na taj način sprečava nastajanje krvnih ugrušaka (tromba) – inhibicija agregacije trombocita.
Lek Midol se upotrebljava:

 • Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni srčani infarkt;
 • Za smanjenje rizika od smrtnosti i oboljenja kod pacijenata koji su ranije imali srčani infarkt;
 • Za sekundarno sprečavanje moždanog udara;
 • Za smanjenje rizika od pojave tranzitornih ishemijskih napada (TIA-prolaznog smanjenja protoka krvi u mozgu) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA;
 • Za smanjenje rizika od oboljenja i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pectoris;
 • Za prevenciju tromboembolije posle operacije na krvnom sudu ili hirurške intervencije, npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije, arteriovenskih šantova kod pacijenata na dijalizi;
 • Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle većeg hiruškog zahvata; 
 • Za smanjenje rizika od pojave prvog infarkta miokarda kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od srčanih bolesti i bolesti krvnih sudova, npr. šećerna bolest, hiperlipidemije (povećanje koncentracije lipida u krvi), hipertenzije (povišenog krvnog pritiska), gojaznosti, pušenja, starosti. 

Potrebno je konsultovati lekara pre nego što se lek primeni prvi put.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIDOL
Lek Midol ne smete koristiti:

 • Ako ste alergični (preosetljivi) na acetilsalicilnu kiselinu, salicilate ili na bilo koji drugi sastojak leka ,
 • ako ste ranije kod upotrebe salicilata ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, imali astmatični napad ili druge reakcije preosetljivosti (alergijske),
 • ako imate čir na želucu ili na dvanaestopalačnom crevu,
 • ako imate povećanu sklonost ka krvarenju (hemoragijska dijateza),
 • ako imate ozbiljno oboljenje bubrega,
 • ako imate ozbiljno oboljenje jetre,
 • ako imate ozbiljno oboljenje srca,
 • ako paralelno uzimate metotreksat u dozama od 15 mg nedeljno ili većim,
 • u poslednjem trimestru trudnoće,
 • kod dece mlañe od 16 godina sa izuzetkom sprečavanja tromboze pri hirurškim zahvatima na srcu  

Kada uzimate lek Midol posebno vodite računa:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na druge lekove protiv bolova, zapaljenja (antiinflamatorna sredstva) ili na neke druge alergene,
 • ako ste ranije imali čir na želucu ili crevu ili želudačnocrevna krvarenja,
 • ako primate terapiju antikaogulantnim lekovima (videti deo „Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove“),
 • ako imate oštećenje bubrežne funkcije,
 • ako imate oštećenje funkcije jetre,
 • Ibuprofen može da ometa korisna svojstva Midol tableta. Konsultujte svog lekara ukoliko uzimate lek Midol, a uzmete ibuprofen protiv bolova.

Acetilsalicilna kiselina može da prouzrokuje bronhospazam (grč disajne muskulature) i da prouzrokuje napade astme ili neku drugu reakciju preosetljivosti (alergijsku). Faktori rizika su već postojeća astma, polenska alergija, polipi u nosu ili hronično oboljenje disajnog sistema. Ovo se takodje odnosi na pacijente koji ispoljavaju alergijske reakcije (npr. reakcije na koži, svrab, koprivnjača) na ostale supstance.

Usled svog inhibirajućeg dejstva na nakupljanje trombocita koje traje nekoliko dana posle uzimanja, acetilsalicilna kiselina može prouzrokovati tendenciju ka povećanom krvavljenju tokom i posle operacija (uključujući manje operacije, npr. vañenje zuba). 

Potreban je oprez ako imate bolest crvenih krvnih zrnaca (nadostatak glukozo-6-fosfat dehidrogenaze).
U niskim dozama acetilsalicilna kiselina smanjuje izlučivanje mokraćne kiseline. Ovo može prouzrokovati napade gihta kod pacijenata koji za to imaju predispozicije.
Lek Midol ne treba davati deci i adolescentima u slučaju virusnih infekcija sa ili bez temperature ukoliko prethodno ne potražite savet doktora. Kod odredjenih virusnih bolesti, naročito gripa tipa A, gripa tipa B i varičele, postoji rizik od Rejevog sindroma, veoma retke bolesti koja može biti opasna po život i koja zahteva hitnu medicinsku intervenciju. Rizik može biti veći ukoliko se acetilsalicilna kiselina daje kao propratna terapija; medjutim, nije dokazana uzročno-posledična veza. Ukoliko se kod takvih bolesti javi uporno povraćanje, to može biti znak Rejevog sindroma.

Primena drugih lekova
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Treba uzeti u obzir sledeće interakcije izmeñu leka Midol i sledećih lekova:
Povećanje efekta povećava rizik od neželjenih dejstava:

 • Antikoagulanasi (lekovi protiv zgrušavanja), trombolitici/ostali lekovi koji sprečavaju nagomilavanje krvnih pločica (trombocita): acetilsalicilna kiselina može povećati rizik od krvavljenja kada se uzima pre trombolitičke terapije; Sistemski glukokortikosteroidi, osim hidrokortizona koji se koriste kao zamenska terapija kod Adisonove bolesti ili upotreba alkohola: povećan rizik od želudačnocrevnih čireva i krvarenja;
 • Ostali nesteroidni antiinflamatorni lekovi sa salicilatima koji se koriste u većim dozama: Povećan rizik od pojave čireva i želudačnocrevnih krvarenja.
 • Antidijabetici, npr. insulin, sulfonilurea: nivo glukoze u krvi se može smanjiti;
 • Digoksina (lek za jačanje srčanog rada);
 • Metotreksata (lek koji se koristi kod u terapiji karcinoma i odreñenih reumatskih bolesti);
 • Valproinske kiseline (lek koji se koristi za padavicu).

Slabljenje efekta:

 • Diuretika (lekovi koji povećavaju izlučivanje mokraće);
 • Odreñenih lekova za sniženje povišenog krvnog pritiska (posebno ACE inhibitora);
 • Lekova koji se koriste kod gihta (podagre) i koji ubrzavaju izlučivanje mokraćne kiseline.

Istovremena primena ibuprofena može smanjiti dejstvo acetilsalicilne kiseline na sprečavanje zgrušavanja krvi.  

Uzimanje leka MIDOL sa hranom ili pićima
Uzimanje leka MIDOL sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo leka. 
Lek Midol nemojte uzimati sa alkoholom.

Primena leka MIDOL u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko ustanovite da ste trudni tokom terapije sa lekom Midol, odmah obavestite o tome Vašeg lekara. U toku prvog i drugog trimestra trudnoće lek Midol možete koristiti samo ako Vam je to lekar propisao. U poslednjem trimestru trudnoće acetilsalicilna kiselina, aktivna supstanca u leku Midol, ne sme se koristiti zbog povećanja rizika od nastanka komplikacija za majku i dete pre i tokom poroñaja (videti deo „Kada ne smete uzimati lek“).
Salicilati i njegovi metaboliti prelaze u majčino mleko u malim količinama. Budući da do sada nisu primećena nikakva neželjena dejstva na odojče posle povremene upotrebe, obično nije neophodno prekinuti dojenje. Ipak, u slučaju produžene upotrebe ili upotrebe velikih doza, trebalo bi prestati sa dojenjem.

Uticaj leka MIDOL na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
MIDOL ne utiče značajno na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka MIDOL
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIDOL
MIDOL tablete (100 mg) se uzimaju cele, nakon obroka ili u toku obroka, sa dosta tečnosti (čaša vode).
Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek.
Ako niste sasvim sigurni kako treba da ga uzimate, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:
Za smanjenje rizika smrtnosti kod pacijenata kod kojih se sumnja na akutni infarkt miokarda: 100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svakog drugog dana. Prvu tabletu trebalo bi sažvakati kako bi se postigla brža resorpcija.
Za smanjenje rizika od morbiditeta i mortaliteta kod pacijenata koji su ranije imali infarkt miokarda: 100 do 300 mg dnevno.
Za sekundarnu prevenciju moždanog udara:  100 do 300 mg dnevno
Za smanjenje rizika od pojave prolaznih ishemijskih napada (TIA) i moždanog udara kod pacijenata koji pate od TIA: 100 do 300 mg dnevno.
Za smanjenje rizika od morbiditeta i smrti kod pacijenata sa stabilnom i nestabilnom anginom pektoris: 100 do 300 mg dnevno.
Za prevenciju tromboembolije posle vaskularne operacije ili hirurške intervencije ( npr. PTCA, CABG, karotidne endarterektomije, arteriovenskih šantova): 100 do 300 mg dnevno.
Za profilaksu duboke venske tromboze i embolije pluća posle dugotrajne imobilizacije, npr. posle veće operacije: 100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan.
Za smanjenje rizika od pojave prvog infarkta miokarda kod ljudi sa faktorima rizika za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti, npr. dijabetes melitusa, hiperlipidemije, hipertenzije, gojaznosti, pušenja, starosti: 100 do 200 mg dnevno ili 300 mg svaki drugi dan.
Primena leka kod dece je kontraindikovana.  

Ako ste uzeli više leka MIDOL nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Midol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Toksičnost salicilata (> 100 mg/kg dnevno tokom 2 dana može dovesti do toksičnosti) može nastati usled hroničnog, terapijski stečenog trovanja i akutnih trovanja koja mogu biti opasna po život (prekomerne doze), koji se kreću od slučajnog uzimanja kod dece do uzgrednog trovanja.
Hronično trovanje salicilatima može biti podmuklo, budući da znaci i simptomi nisu specifični. Blago hronično trovanje salicilatima, ili salicilizam, obično se dešava tek posle ponovljene upotrebe velikih doza. Simptomi uključuju vrtoglavicu, vertigo, zujanje u ušima, glovoću, znojenje, mučninu i povraćanje, glavobolju i pometenost mogu se kontrolisati smanjenjem doze.

Ako ste zaboravili da uzmete lek MIDOL
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu. 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek Midol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Zbog sprečavanja zgrušavanja krvi (dejstvo na krvne pločice), lek Midol, se može povezati sa povećanim rizikom od krvarenja. Kao neželjena dejstva mogu se javiti poremećaji želuca i creva (krvarenja). U retkim slučajevima se mogu javiti reakcije preosetljivosti, kao što je oticanje kože i sluzokože, svrab, koprivnjača, grč disajne muskulature, pogoršanje astme, pad krvnog pritiska, angioedem (postepeno oticanje lica i jezika, ruku, očnih kapaka i teškoće pri disanju). Ukoliko primetite znakove reakcija preosetljivosti, obratite se Vašem lekaru. Ukoliko primetite crnu prebojenost stolice, ili povraćanje sa primesama krvi, potrebno je odmah prekinuti terapiju i obratiti se lekaru. Takođe se retko može javiti proliv, poremećaj varenja, mučnina i čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu. Retko se mogu javiti smanjenje broja krvnih pločica, i crvenih i belih krvnih zrnaca. Retko se može javiti poremećaj vida i sluha, vrtoglavica, zujanje u ušima. Retko može doći do poremećaja funkcije bubrega i jetre (porast transaminaza-parametara koji pokazuju funkciju jetre). Veoma retko može doći do smanjenja koncentracije šećera u krvi i promena u kiselosti krvi (acido-bazna ravnoteža).
Zabeleženi su i vrtoglavica i zujanje u ušima, koji mogu biti znaci prekomerne doze.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK MIDOL
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!
Rok upotrebe: 2 (dve) godine. Nemojte koristiti lek MIDOL posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Čuvanje: Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek MIDOL
Aktivne supstance su: MIDOL, 100 mg, tablete: 1 tableta sadrži: 100 mg acetilsalicilne kiseline
Ostali sastojci su: MIDOL, 100 mg, tablete: Magnezijum-oksid, teški; Skrob, kukuruzni; Laktoza, monohidrat; Talk; Želatin; Stearinska kiselina.

Kako izgleda lek
MIDOL i sadržaj pakovanja MIDOL, 100 mg, tablete: Okrugle, ravne tablete, bele do skoro bele boje.
U kartonskoj kutiji nalaze se 2 blistera (PVC/PVdC-Al) sa po 10 tableta od 100 mg.  

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro