Galen Pharm
Korpa

TANAKAN TABLETE 40MG A30

TANAKAN TABLETE 40MG A30
TANAKAN TABLETE 40MG A30
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: TANAKAN
 • Šifra proizvoda: 10037
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI 
OVDE.


Ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Meñutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tanakan® , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.  U

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Tanakan® i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tanakan®
3. Kako se upotrebljava lek Tanakan®
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Tanakan®
6. Dodatne informacije


1. ŠTA JE LEK TANAKAN® I ČEMU JE NAMENJEN
Tanakan® sadrži kao aktivnu supstancu suvi ekstrakt lista Ginkgo biloba u količini od 40 mg po jednoj tableti i koristi se kao pomoćni lek (namenjen je za lečenje i poboljšanje) u terapiji demencije (zaboravnosti), vrtoglavice i zujanja u ušima koji su posledica poremećaja krvnih sudova i cirkulacije, i kod okluzivnog oboljenja perifernih arterija (začepljenje krvnih sudova kao posledica postojećeg oboljenja).
Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim lekom, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.  


2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TANAKAN®
Lek Tanakan® ne smete koristiti:
Ovaj lek NE SMETE koristi:

 • ako ste preosetljivi na ekstrakt lista Ginkgo biloba ili bilo koju drugu komponentu leka, •
 • ukoliko postoji mogućnost pojave krvarenja u mozgu,
 • ako ste imali krvarenje.

Lek se ne sme davati deci mlañoj od 12 godina.

Ukoliko imate nekih pitanja ili sumnji, obratite se lekaru za savet. 

Kada uzimate lek Tanakan® , posebno vodite računa:
U slučaju patološke tendencije krvarenja (hemoragijska dijateza), kao i u slučaju istovremene terapije antikoagulansima (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi), ovaj lek se može upotrebljavati samo ako Vam je lekar to preporučio. Primena ovog leka se mora obustaviti pre hirurških zahvata. Obavestite Vašeg lekara na vreme ukoliko uzimate ovaj lek a treba da budete podvrgnuti nekom hirurškom zahvatu.
Dugotrajnom primenom proizvoda na bazi ekstrakta lista Ginkgo bilobe povećava se rizik od pojave krvarenja.
Ne postoji dovoljno informacija o primeni leka Ginkgo bilobe kod depresivnog raspoloženja i glavobolje koja nije u okviru sindroma demencije.
U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre primene ovog leka.  

Primena drugih lekova  
Istovremena primena ovog leka sa lekovima koji inhibiraju koagulaciju krvi (poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova) može pojačati njihovo dejstvo.
Ukoliko je to Vaš slučaj, mora se pažljivo pratiti Vaše stanje i ako se pojave prvi znaci preosetljivosti ili hemoragije, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru.
Placebo kontrolisana, dvostruko-slepa studija tokom 7 dana na 50 zdravih dobrovoljaca nije donela bilo kakve dokaze o interakciji ekstrakta lista Ginkgo biloba (u dnevnoj dozi od 240 mg) sa acetilsalicilnom kiselinom (primenjenoj u dnevnoj dozi od 50 mg).

Uzimanje leka Tanakan® sa hranom ili pićima
Tablete treba progutati bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka. 
Primena leka Tanakan® u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
Ukoliko ste trudni ili želite da ostanete u drugom stanju, recite to svom lekaru. Studije na životinjama nisu donele bilo koje dokaze o embriotoksičnosti ili teratogenom dejstvu ovog leka. S obzirom da nema raspoloživih iskustava u vezi sa primenom leka tokom trudnoće i dojenja kod žena, primena leka nije u potpunosti obrazložena pa je treba izbegavati. Ukoliko je primena neophodna, potencijalne koristi od terapije tokom trudnoće moraju biti pažljivo odmerene u odnosu na mogući rizik. Nije poznato da li se sastojci ekstrakta lista Ginkgo biloba izlučuju u majčino mleko. 
Uticaj leka Tanakan® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Tanakan® nema uticaja na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili mašinama. Ipak, uzimajući u obzir prirodu osnovne bolesti zbog koje upotrebljavate Tanakan® (npr. vrtoglavica, demencija, itd…), upravljanje motornim vozilom ili mašinama treba izbegavati.
Važne informacije o nekim sastojcima leka Tanakan®
Tanakan® obložene tablete sadrže laktozu! 


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TANAKAN®
Sindrom demencije
Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 120-240 mg ekstrakta lista Ginko biloba na dan, odnosno 1-2 obložene tablete 3 puta na dan.
Terapija treba da traje najmanje 12 nedelja. Sa primenom leka treba nastaviti nakon ovog perioda samo ukoliko se konstatuje da lek dovodi do poboljšanja stanja pacijenta. 

Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina uzimaju 120-160 mg ekstrakta lista Ginkgo biloba na dan, odnosno 1 obložena tableta 3 puta na dan ili 2 obložene tablete 2 puta na dan.
Trajanje terapije kod okluzivnog oboljenja perifernih arterija od najmanje 6 nedelja je preduslov za produženje distance hodanja.
Kod vrtoglavice i zujanje u ušima terapija treba da traje 6-8 nedelja. Duža primena nije terapijski opravdana.
Tablete treba progutati bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka.
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.
Pre prve upotrebe konsultovati lekara.


Ako ste uzeli više leka Tanakan® nego što je trebalo
U slučaju predoziranja, simptomi opisani u odeljku 4. „Moguća neželjena dejstva“ mogu se javiti sa povećanim obimom i jačinom.
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tanakan® nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom koji će po potrebi preduzeti odreñene terapijske mere u skladu sa Vašim stanjem!  

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tanakan®
Ukoliko zaboravite da uzmete lek, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako naglo prestanete da uzimate lek Tanakan®
Treba da budete strpljivi i redovno uzimate Vaš lek dok se ne javi terapijsko poboljšanje, neki put i posle par nedelja. Ako naglo obustavite uzimanje bilo kog leka Vaši simptomi zbog kojih ste započeli terapiju se mogu vratiti ili čak biti pojačani. Ako imate bilo koja pitanja u vezi sa prekidanjem terapije, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi, Tanakan® može imati neželjena dejstva.

Veoma retko tokom terapije, posebno pri istovremenoj primeni sa antikoagulansima poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, javljala su se krvarenja u mozgu, krvarenja u želudačnocrevnom traktu i oku.
Blage želudačno-crevne tegobe, glavobolja ili alergijske reakcije na koži su veoma retko primećene nakon primene proizvoda na bazi ekstrakta lista Ginkgo bilobe.
Ukoliko se pojave prvi znaci preosetljivosti ili krvarenja, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru.
Ukoliko primetite bilo koje navedeno neželjeno dejstvo ili neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu a može biti povezano sa upotrebom leka Tanakan® prestanite sa uzimanjem leka i obratite se Vašem lekaru.


5. KAKO ČUVATI LEK TANAKAN®
Držite Tanakan® van domašaja dece!
Rok upotrebe
Rok upotrebe Tanakan® obloženih tableta je 4 godine. Nemojte upotrebljavati lek nakon isteka datuma naznačenog na pakovanju.
Čuvanje
Tanakan® treba čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Tanakan®
Jedna Tanakan® obložena tableta sadrži sledeće aktivne supstance:
Suvi ekstrakt lista Ginkgo Biloba, standardizovan na 24% ginkgo heterozida i 6% ginkgolida i bilobalida ………………………………..40 mg
Tanakan® obložena tableta sadrži sledeće pomoćne supstance (po jednom tabletnom jezgru):
Laktoza,monohidrat ……………………… 82.50 mg

Celuloza, mikrokristalna ……… 50.00 mg

Skrob kukuruzni ………………………….. 37.00 mg

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni……... 28.00 mg

Talk ……………………………………….. 11.25 mg

Magnezijum-stearat ………………………. 25.00 mg

Tanakan® obložena tableta sadrži još i sledeće pomoćne supstance (po jednoj tableti od 260.00 mg):

Hipromeloza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 mg

Makrogol 400 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 mg

Makrogol 6000 . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 mg

Titan-dioksid (E171) . . . . . . . . . . . 1.025 mg

Gvožñe-(III)-oksid, crveni (E172) . . . . . . . 0.650 mg 


Kako izgleda lek Tanakan® i sadržaj pakovanja
Tanakan® obložene tablete su crvenkasto-braon boje i spakovane su u blister pakovanje od po 15 obloženih tableta.
Jedna kutija od 30 obloženih tableta po 40mg sadrži 2 blister pakovanja.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro