Galen Pharm
Korpa

LYSOBACT DUO ORIBLETE A20

LYSOBACT DUO ORIBLETE A20
LYSOBACT DUO ORIBLETE A20
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..
0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: RAZNO
 • Šifra proizvoda: 10975
 • Cena u apotekama:: 5
Pregleda: 74

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko simptomi povišene telesne temperature i bola potraju duže od 3 dana ili se ne povuku nakon 5 dana primene leka, morate se obratiti svom lekaru.

LYSOBACT DUO® , 20 mg/1,5 mg, komprimovane lozenge
lizozim/cetilpiridinijum-hlorid

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LYSOBACT DUO i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LYSOBACT DUO
 3. Kako se uzima lek LYSOBACT DUO
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek LYSOBACT DUO
 6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK LYSOBACT DUO I ČEMU JE NAMENjEN

Lek LYSOBACT DUO sadrži dve aktivne supstance koje se zovu lizozim-hidrohlorid i cetilpiridinijum-hlorid.

Lek LYSOBACT DUO je namenjen za:

 • Lokalno lečenje akutnih zapaljenskih bolesti sluznice usne šupljine i ždrela, kao što su stomatitis (zapaljenje sluzokože usne šupljine), gingivitis (bolest desni) i afte (male ranice na sluzokoži usta).
 • Pomoćna terapija kod laringitisa (zapaljenje grkljana) ili faringitisa (zapaljenje ždrela), koji su praćeni bolovima u grlu i bolovima pri gutanju.
 • Uz preporuku lekara, pre i nakon operativnih zahvata (krajnika, grkljana), kao i kod povreda ili apscesa ili nakon vađenja zuba.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LYSOBACT DUO

Lek LYSOBACT DUO ne smete koristiti:

 • Ako ste preosetljivi na lizozim-hidrohlorid, cetilpiridinijum-hlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.
 • Ako ste preosetljivi na belance jajeta.
 • Ako je Vaše dete mlađe od 6 godina.
 • U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

Kada uzimate lek LYSOBACT DUO, posebno vodite računa:
Ukoliko za 5 dana ne dođe do poboljšanja simptoma i/ili ako se istovremeno pojavi visoka temperatura, potrebno je obratiti se lekaru.

Tokom primene leka LYSOBACT DUO, mogu se javiti ozbiljne akutne reakcije preosetljivosti kao što je koprivnjača, postepeno oticanje lica i jezika (angioedem) uključujući i disajne puteve, suženje disajnih puteva, cirkulatorne komplikacije i anafilaktički šok.

Takođe, prijavljeni su izolovani slučajevi ozbiljnih reakcija na koži i sluzokoži. Neke od tih teških reakcija mogu biti opasne po život. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na reakciju preosetljivosti potrebno je prekinuti sa primenom leka LYSOBACT DUO.

Primena drugih lekova

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate.

Primena leka LYSOBACT DUO u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da primenjujete neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Kontrolisane studije nisu sprovedene.

Ako ste trudni ili ako dojite, obavestite vašeg lekara koji će odlučiti da li smete da primenjujete ovaj lek.

Uticaj leka LYSOBACT DUO na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nisu sprovedene studije.
Nije poznat uticaj na sposobnost upravljanja vozilima ni rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka LYSOBACT DUO
Lek LYSOBACT DUO sadrži sorbitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka (videti odeljak 2. „Lek LYSOBACT DUO ne smete koristiti“).Ovaj lek sadrži saharozu i maltodekstrin koji dužom upotrebom mogu biti štetni za zube.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LYSOBACT DUO

Doziranje

Odrasli i deca starija od 6 godina:
3-6 komprimovanih lozengi dnevno, sa minimalnim razmacima od 2 sata između doziranja. Komprimovane lozenge istopiti u ustima, najbolje pod jezikom.

LYSOBACT DUO nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina.

Ukoliko simptomi traju duže od 5 dana i/ili u slučaju nastanka visoke temperature, potrebno je obratiti se lekaru.

Lek LYSOBACT DUO uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Ako ste uzeli više leka LYSOBACT DUO nego što je trebalo
Ukoliko primenite više leka nego što ste trebali, javite se Vašem lekaru, kako bi Vam mogao pružiti pomoć.

Ako ste zaboravili da uzmete lek LYSOBACT DUO
Ako zaboravite da uzmete lek LYSOBACT DUO, učinite to čim se setite. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nakon toga, nastavite sa primenom leka prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način.

Ako naglo prestanete da uzimate lek LYSOBACT DUO
Ukoliko naglo prestanete primenjivati ovaj lek, ne očekuju se nikakvi štetni uticaji na Vaš organizam.

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi leka LYSOBACT DUO, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

Lek LYSOBACT DUO, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Mogu se javiti lokalne reakcije preosetljivosti.

Veoma retko, zabeleženi su slučajevi akutnih sistemskih reakcija preosetljivosti koje mogu uključivati i anafilaktički šok (videti odeljak 2. „Kada uzimate lek LYSOBACT DUO, posebno vodite računa“).

Zabeleženi su izolovani slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija (multiformni eritem i Steven-Johnson sindrom).

U slučaju pojave reakcija preosetljivosti ili kožnih reakcija potrebno je odmah prekinuti s primenom leka i javiti se lekaru.

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. KAKO ČUVATI LEK LYSOBACT DUO

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe

Rok upotrebe: 3 godine.
Nemojte koristiti lek LYSOBACT DUO posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje
Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek LYSOBACT DUO
Jedna komprimovana lozenga LYSOBACT DUO sadrži lizozim-hidrohlorid 20 mg (odgovara 800 000 FIP j.) i cetilpiridinijum-hlorid 1,5 mg.

Lek LYSOBACT DUO sadrži sledeće pomoćne supstance: sorbitol (E420), povidon, aromu pepermint (sadrži maltodekstrin i saharozu), magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek LYSOBACT DUO i sadržaj pakovanja
Okrugle, bele do skoro bele, bikonveksne komprimovane lozenge.

Sadržaj pakovanja:
Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVdC/Al blister sa 10 komprimovanih lozengi.
Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera sa po 10 komprimovanih lozengi i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD, Cara Nikolaja II 61/B, Beograd

Proizvođač: BOSNALIJEK D.D, Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:
515-01-03279-15-001 od 04.10.2016.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro