Galen Pharm
Korpa

RUPURUT TABLETE ZA ŽVAKANJE A20

RUPURUT TABLETE ZA ŽVAKANJE A20
RUPURUT TABLETE ZA ŽVAKANJE A20
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
  • Lager: Nema na lageru
  • Brend: BAYER
  • Šifra proizvoda: 11154
  • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrii informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoči Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate.
Uputstvo sačuvajte. Možda čete poželeti da ga ponovo pročitate.
Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, obavezno posetite Vašeg lekara!

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: RUPURUT®, 500 mg tablete za žvakanje
Nezaštićeno, generičko ime: hidrotalcit

Sadržaj aktivnih supstanci: Svaka Rupurut® tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita.
Sadržaj pomoćnih supstanci: Pomoćne supstance su: manitol, kukuruzni skrob, magnezijum-stearat, saharin-natrijum, aroma banane, aroma peperminta.

Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd
Naziv i adresa proizvodača: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka

1. ŠTA JE LEK RUPURUT® I ČEMU JE NAMENJEN?

SASTAV:
Jedna Rupurut® tableta za žvakanje sadrži 500 mg hidrotalcita, što odgovara kapacitetu za neutralizaciju od minimum 13 mEq hlorovodonične kiseline.

Farmaceutski oblik i sadržaj: tablete za žvakanje, hidrotaicit 500 mg

PAKOVANJE:
Tablete za žvakanje Rupurut® mogu se dobiti u kutiji sa po 20 tableta.

20 tableta za žvakanje - broj rešenja i datum: 484/2007/12 od 07.02.2007.

KAKO LEK RUPURUT® DELUJE?
Rupurut® je lek koji smanjuje kiselost želudačnog soka neutrališući hlorovodoničnu kiselinu. On je savremeni antacid koji sadrži hidrotalcit.

KADA SE LEK RUPURUT® UPOTREBLJAVA?
Rupurut® tablete za žvakanje koriste se za ublažavanje tegoba kod poremećaja koji zahtevaju smanjenje želudačne kiselosti:
-  Čira na želucu i dvanaestopalačnom crevu
-  Gorušice i želudačnih poremećaja uzrokovanih kiselinom

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE LEKA?
Upozorite lekara ako uzimate druge iekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetijivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na~neke od rijih.

KADA NE SMETE UZIMATI LEK:
Tablete za žvakanje Rupurut® se ne smeju koristiti:
-   Ako ste preosetljivi na hidrotalcit ili na bilo koji drugi sastojak leka.
-   Pacijenti sa poremećajem rada bubrega (klirens kreatinina <30ml/min) mogu koristiti Rupurut® tablete za žvakanje samo pod uslovom da se nivo magnezijuma i aluminijuma u serumu redovno proverava.
-   Pacijenti sa smanjenom koncentracijom fosfata u krvi (hipofosfatemija) ne smeju koristiti Rupurut® tablete za žvakanje bez prethodne konsultacije sa lekarom.

UPOZORENJA I MERE OPREZA:

Ukoliko su želudačni poremećaji uporni i stalno prisutni, to može biti znak nekog ozbiljnog stanja, kao što je čir na želucu ili čir na dvanaestopalačnom crevu. Tretman tabletama za žvakanje Rupurut® stoga ne bi trebalo da traje duže od 14 dana bez lekarskog pregleda.

Molimo vas da hitno konsultujete lekara ako se jave katranaste stolice, krv u stolici ili povraćanje.

Dugotrajna upotreba tableta za žvakanje Rupurut® zahteva redovnu proveru nivoa aluminijuma kod pacijenala. Nivo aluminijuma ne bi trebalo da pređe 40 pg/l.

Kod pacijenata sa poremećajem bubrežne funkcije, uključujući i pacijente na hemodijalizi, i hroničnom upotrebom većih doza može se povećati nivo magnezijuma i aluminijuma u organizmu.

Iz tog razloga, pacijenti sa poremećenom funkcijom bubrega treba da izbegavaju dugotrajnu upotrebu i veće doze. Dugotrajna upotreba velikih doza, poremećaj resorpcije hranljivih materija u crevima i dijeta sa niskim sadržajem fosfata (na primer slaba ishrana ili neuhranjenost) mogu izazvati pad fosfata sa rizikom od poremećaja sastava kostiju usled nedovoljne ugradnje minerala (osteomalacija).

Tablete za žvakanje Rupurut® ne bi trebalo koristiti kod dece ispod 14 godina starosti jer nema dovoljno iskustva za ovu starosnu grupu.

UZIMANJE LEKA RUPURUT SA HRANOM ILI PIĆIMA:
-  Istovremena upotreba tableta za žvakanje Rupurut® i kiselih napitaka (na primer voćni sokovi, vino) dovode do neželjenog povećanja resorpcije aluminijuma iz creva.
-  Šumeće tablete takođe sadrže voćne kiseline koje mogu da povećaju resorpciju aluminijuma.

PRIMENA UTRUDNOĆI I DOJENJU:

Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili tarmaceutom.

Tokom trudnoće i dojenja hidrotalcit bi trebalo koristiti samo u kratkim vremenskim periodima kako bi se izbegla pojava povećane količine aluminijuma kod dece.

Aluminijumske i magnezijumske komponente prelaze u plod, a takođe se nalaze i u mleku, pa se ne isključuje mogućnost da duža upotreba može dovesti do akumulacije aluminijuma i magnezijuma u tkivima fetusa i novorođenčeta. Rizik po novorođenče je malo verovatan jer se samo male količine resorbuju.

Nema objavljenih izveštaja o štetnom dejstvu hidrotalcita u toku trudnoće ili u periodu dojenja. Međutim, nema posebnih studija na deci onih majki koje su koristile hidrotalcit u toku trudnoće ili u periodu dojenja, koje bi mogle da isključe neželjena dejstva.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA:
Rupurut® nema uticaja na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i mašinama.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LEKOVE?

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili tarmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

Rupurut® tablete za žvakanje mogu da utiču na resorpciju, a time i efikasnost drugih supstanci. Brzina resorpcije dikumarola se povećava. Značajno smanjenje resorpcije opisano je kod određenih antibiotika (na primer tetraciklina i iz grupe hinolonskih derivata kao što su ciprofloksacin, ofloksacin i norfloksacin), supstanci koje se koriste za poboljšanje srčanog rada (kardiotonični glikozidi), kao i ketokonazola, hlorokvina, hlorpromazina, rifampicina, izonijazida. Takođe, poremećena je i resorpcija indometacina, soli gvožđa, vitamina, kaptoprila, fenitoina, tireoidnih hormona, i dr.

Takode, treba paziti i na mogući uticaj Rupurut® tableta za žvakanje na rastvorljivost lekova koji se izlučuju urinom, npr. salicilati ili kinidin.

Zbog toga druge preparate uvek treba uzimati 2-3 sata pre ili posle Rupurut® tableta za žvakanje.

3.KAKO SE LEK RUPURUT® UPOTREBUAVA?

Ukoliko mislite da iek Rupuruf suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

Lek mora da se uzima na način kao što je to propisano u ovom uputstvu (osim ako vam je lekar propisao drukčije). Ukoliko se ne pridržavate uputstva, lek neće pravilno delovati.

Odrasli i deca preko 14 godina:

Jednu do dve tablete (500 mg - 1000 mg hidrotalcita), tri do četiri puta na dan jedan do dva sata nakon jela, pre spavanja ili prilikom nastanka želudačnih tegoba.

Dnevna doza ne sme preći 12 tableta za žvakanje, što je ekvivalentno sa 6000 mg hidrotalcita.

Druge preparate uvek treba uzimati 2-3 sata pre ili posle Rupurut® tableta za žvakanje.

Trajanje tretmana zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka poremećaja.

Ukoliko simptomi traju duže od 2 nedelje tretmana, treba konsultovati lekara.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LEKA NEGO ŠTO BI TREBALO:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rupurut® nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Trovanje Rupurut® tabletama za žvakanje je malo verovatno usled slabe resorpcije aluminijuma i magnezijuma. Prekomerne doze mogu uzrokovati promene karakteristika stolice kao što je meka stolica ili povećanje učestalosti. Terapijske mere u ovakvim slučajevima generalno nisu potrebne.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LEK RUPURUT:

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete iekl

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LEK RUPURUT®?
Uvek treba prvo da konsultujete lekara pre nego odlučite da prekinete tretman ili prestanete sa uzimanjem Rupurut® tableta za žvakanje, na primer zbog neželjenih dejstava.

4.NEŽELJENA DEJSTVA LEKA:

Velike doze mogu uzrokovati meku ili češću stolicu. Međutim, ovi znaci su malo verovatni pri preporučenim dozama. Kod pacijenata sa ozbiljnim poremećajem funkcije bubrega, uključujući i bolesnike na hemodijalizi, upotreba proizvoda koji sadrže magnezijum i aluminijum, kao što su Rupurut® tablete za žvakanje, može izazvati poveća- nje nivoa magnezijuma i aluminijuma u krvi. Pacijenti sa poremećajem rada bubrega koji uzimaju velike doze u dužem vremenskom periodu mogu biti podložni deponovanju aluminijuma, naročito u nervnom tkivu sa poremeća- jem rada mozga (encefalopatija i demencija), i u kostima sa razmekšavanjem kostiju (osteomalacija) i sledstvenim stvaranjem kamenca u bubregu. Akumulacija magnezijuma dovodi do toksičnosti sa sniženjem pritiska, uspore- njem rada srca sa aritmijom, mentalnom depresijom i poremećajem disanja.

Iz tog razloga pacijenti sa poremećajem u radu bubrega koji koriste Rupurut® tablete za žvakanje u dužem vremenskom periodu, treba redovno da proveravaju nivo aluminijuma.

Usled reakcije komponenti leka u crevu sa fosfatima iz hrane, u slučaju dugotrajne primene većih doza, smanjenog unosa fosfata putem hrane ili njihove poremećene resorpcije u crevima, može doći do smanjenja količine fosfata u organizmu kada postoji rizik od poremećaja sastava kostiju (osteomalacija) i povećane resorpcije kalcijuma.

Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Rupurut®, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite vašeg lekara ili farmaceuta.

Obratite se lekaru ako se pojave dijareje tokom tretmana Rupurut® tabletama za žvakanje. Smanjenje doze će generalno dovesti do poboljšanja.

5.ČUVANJE I ROK UPOTREBE ČUVANJE:
Držati lek Rupuruf van domašaja decel Ne postoje posebni uslovi čuvanja.

ROK UPOTREBE: 
5 godina.
Rok upotrebe je označen na pakovanju.
Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

NAČIN IZDAVANJA LEKA:
Lek se može izdavati i bez lekarskog recepta.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA:
U skladu sa važećim propisima.

DATUM POSLEDNJE REVIZIJE TEKSTA UPUTSTVA:
April 2010.

DODATNE INFORMACIJE:

Poštovani pacijenti,

Slede informacije koje se odnose na želudačne probleme:

Kakvi su simptomi želudačnih (npr. kiselinom izazvanih) poremećaja?

Mogu se javiti sledeći simptomi:
-  Gorušica, kiselo podrigivanje
-  Pritisak u želucu
-  Bol u gomjem trbuhu

Šta izaziva ove simptome?

Mogu ih izazvati, na primer:
-  Stres
-  Loše navike u ishrani
-  Preterano konzumiranje nikotina, kofeina i/ili alkoholnih pića
-  I neki lekovi

Kako Rupurut® tablete za žvakanje deluju?

Rupurut® tablete za žvakanje deluju brzo i dovode do olakšanja:
-  Rupurut® tablete za žvakanje brzo neutralizuju želudačnu kiselinu
-  Rupurut® tablete za žvakanje obezbeđuju dugotrajno vezivanje pepsina i žučnih kiselina koje mogu oštetiti želudac
-  Rupurut® tablete za žvakanje ojačavaju zaštitne faktore sluznice želuca

Pre upotrebe detaljno procitati uputstvo! O indikacijama, merama opreza i nezeljenim reakcijama na lek,posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom!

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro