Galen Pharm
Korpa

OPERIL KAPI ZA NOS ZA ODRASLE 10ML

OPERIL KAPI ZA NOS ZA ODRASLE 10ML
OPERIL KAPI ZA NOS ZA ODRASLE 10ML
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: OPERIL
 • Šifra proizvoda: 11226
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI
 OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadrži informacije koje suvažne za Vas.
Ovaj lek možete kupiti bez lekarskog recepta, za lečenje blažih bolesti bez pomoći Vašeg lekara. Pored toga, potrebno je da pažljivo koristite ovaj lek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Ako Vam je potrebna još neka dodatna informacija ili savet, obratite se lekaru, farmaceutu. Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, obavezno posetite Vašeg lekara.

Zaštićen naziv leka, jačina leka, farmaceutski oblik: 
Operil 0,05% rastvor za nos

Nezaštićeno, generičko ime: 
Oksimetazolin

Sadržaj aktivnih supstanci: 
Jedan mililitar Operila 0,05% rastvora za nos, sadrži 500mcg/ml oksimetazolin-hidrohlorida (0,05% rastvor).
Sadržaj pomoćnih supstanci:  
Jedan mililitar Operila 0,05% rastvora za nos, sadrži: benzolkonijum-hlorid: natrijum-hidroksid; natriium-dihidrogenfosfat, difiidrat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; prečišćena voda.

Sastav:
Jedan mililitar Operila 0,05% rastvora za nos, sadrži 500mcg/ml oksimetazolin-hiarohlorida (0,05% rastvor).

Farmaceutski oblik i sadržaj:
kapi za nos

Šta je lek Operil, rastvor za nos, 0,05% i čemu je namenjen?

 • Operil, rastvor za nos, 0,05% je namenjen samo odraslima i deci starijoj od 7 godina.
 • Operil, rastvor za nos, 0,05% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin se koristi kao nosni dekongestiv (lek protiv nagomilavanja sekreta). Zbog konstrikcija arteriola smanjuje otok nosne sluznice i curenje iz nosa. Uspostavlja slobodnije disanje na nos i ublažavo prateće znake i simptome običnog nazeba. Operil počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo mu traje 6 do 8 časova.
 • Oksimetazolin takođe ima protivupalno i antioksidativno dejstvo.
 • Operil, rastvor za nos, 0,05% ima antivirusno dejstvo na određene viruse koji uglavnom uzrokuju respiratorna oboljenja.

Kako lek Operil, rastvor, 0,05% deluje?
Operil, rastvor za nos, 0,05% deluje tako što smanjuje otok nosne sluznice i curenje iz nosa. Počinje da deluje u roku od nekoliko minuta i dejstvo mu traje 6 do 8 časova.

Kada se lek Operil, rastvor za nos, 0,05% upotrebljava?
Operil rastvor za nos, 0,05% se koristi za:

 • rinitis zbog običnog nazeba
 • alergijski rinitis
 • rinosinuzitis
 • upalu srednjeg uha
 • operaciju (endoskopsku hirurgiju) u nosu za smanjenje otoka i krvarenja

Šta morate da pročitate pre upotrebe leka:
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metobolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Kada ne smete uzimati lek:
Ne smete koristiti Operil, rastvor za nos, 0,05%:

 • ako znate da ste preosetljivi na oksimetazolin ili ma koji drugi sastojak leka
 • ako imate suvu upalu nosne sluznice sa ljuspicama (atrofična inflomacija)

Lek Operil, rastvor, 0,05% koristite sa posebnim oprezom:

 • ako uzimate, ili ste tokom prethodne dve nedelje uzimali, inhibitore monoamiooksidaze MAO (lekovi koji se primenjuju u terapiji Parkinsonove bolesti i depresije) ili druge lekove koji mogu da dovedu do povećanja vrednosti krvnog pritiska
 • ako imate povišen intraokularni pritisak, posebno glaukom zatvorenog ugla
 • ako imate teško kardiovaskularno oboljenje (npr. koronarna bolest srca, nipertenzija), akutno srčano oboljenje ili astmu uzrokovanu srčanim oboljenjem (kardijalna astma)
 • ako imate tumor srži nadbubrezne žlezde feohromocitom)
 • ako imate porfiriju (nasledno oboljenie krvi sa simptomima pojačane osetljivosti kože na svetlost, pojava krasti krvarenja po koži, tamna prebojenost kože, pojačana maljavost, tamno-crvena prebojenost mokraće, ponekad sa oštećenjem nerava i delimičnom ili potpunom oduzetošću)
 • ako ste imali operaciju u kojoj vam je uklonjena pituitama žlezda (hipofiza)
 • ako imate metaboličke poremećaje (npr. hipertireoidizam, šećerna bolest)
 • ako imate uvećanje prostate (hipertrofija prostate)

U svim gore pomenutim slučajevimo, lek smete koristiti samo pod nadzorom lekara.

Upozorenja i mere opreza:
Lek Operil ne treba primenjivati kod dece mlade od 7 godine. Produženu ili prekomernu upotrebu ovog leka treba izbegavati.

Uzimanje leka Operil, rastvor za nos, 0,05% sa hranom ili pićima:
Operil, rastvor, 0,05% se može koristiti bez obzira na obroke.

Primena u trudnoći i dojenju:
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Korišćenje Operil, rastvor, 0,05% tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje, osim po savetu lekara. Ako tokom terapije zatrudnite, posavetujte se sa lekarom.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravuanja motornim vozilom i mašinama:
Pod uslovom da se koristi u preporučenim dozama, Operil®, rastvor za nos, 0,05% ne utiče na sposobnost za upravljanje vozilima i mašinama.
Šta morate da znate o pomoćnim materijama koje sadrži lek Operil, rastvor za nos, 0,05 % :
Lek Operil sadrži benzalkonijum-hlorid, koji može izazvati suženje disajnih puteva (bronhospazam) ili reakcije na kozi.

Na šta morate paziti ako uzimate druge lekove:
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.
Kada istovremeno koristite i druge lekove, preporučuje se da se pre upotrebe Operil rastvor za nos, 0,05% prethodno posavetujete sa lekarom ili tarmaceutom.
Kada se oksimetazolin apsorbuje pri oralnoj primeni ili zbog predoziranja, njegovo dejstvo na krvni pritisak može biti povećano kod pacijenata koji istovremeno uzimaju triciklične antidepresive ili maprotilin. Kod pacijenata koji istovremeno uzima MAO inhibitore može doći čak i do hipertenzivne krize.

Kako se lek Operil rastvor za nos, 0,05% upotrebljava:
Ukoliko mislite da lek Operil, rastvor za nos, 0,05% suviše slabo ili jako deluje na Vaš orgonizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Odrasli i deca uzrasta preko 7 godina: jedan do dva uprskavanja Operil, rastvor za nos, 0,05% u svaku nozdrvu dva do tri puta na dan; primenu ovog leka treba obavljati u skladu sa procedurom za korišćenje spreja.
Kada se pacijenti leče lekom Operil, rastvor za nos, 0,05% sami, ne treba to da čine duže od pet do sedam dana u kontinuitetu. Ako se simptomi ne povuku, treba se obratiti lekaru. Lekar može da propiše dužu terapiju. Sprej za nos je namenjen samo jednoj osobi. Ako istu bočicu koristi više pacijenata, verovatno je da će doći do širen|a infekcije.

Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo:
Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Operil, rastvor za nos, 0,05% nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!
Po davanju prekomernih doza može doći do prolaznog osećaja pečenja u nosu, suve nosne sluznice i kijanja. Mogu se pojaviti i nesanico, glavobolja, tahikardija ili bradikardija, porast krvnog pritiska. Ovi simptomi se povlače pri smanjenju doze. U slučaju da Vi ili Vaše dete nehotično progutate ovaj lek, odmah potražite savet lekara.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Operil, rastvor, 0,05%:
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!
Ako zaboravite da date Operil, rastvor za nos, 0,05% preporučuje se da ga uzmete što pre bez izmene doze ili režima doziranja.

Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Operil, rastvor za nos, 0,05% :
Nema poznatih dejstava.

Neželjena dejstva leka:
Lek Operil, kao i drugi lekovi, može do ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:

 • Veoma često (više od 1 kod 10 lečenih pacijenata):
 • Često (manje od 1 kod 10, ali više od 1 kod 100 lečenih pacijenata)
 • Povremeno (manje od 1 kod 100, ali više od 1 kod 1000 lečenih pacijenata)
 • Retko (manje od 1 kod 1000, ali više od 1 kod 10000 lečenih pacijenata)
 • Veoma retko (manje od 1 na 10000 pacijenata), nije poznata učestalost

Poremećoji srca i krvnih sudova:
Povremeno: sporiji srčani otkucaji.
Retko: ubrzan srčani rad, povišen krvni pritisak, osećaj nenormalnog srčanog rada (palpitacije)

Poremećaji nervnog sistema:
Retko: vrtoglavica, pospanost, uznemirenost, razdražljivost, poremećaj spavanja kod dece, nesanica

Poremećaji sistema zo disanje:
Povremeno: kijanje, suvoća i iritacija nosne sluznice, usta i grla.
Produžena upotreba može da proizvede reaktivnu niperemiju nosne sluznice (medikamentni rinitis).
Učestalost nije poznata.

Opšti poremećaji:
Retko: prolazno crvenilo na mestu primene leka (reaktivna hiperemija), glavobolja, mučnina, osip i vizuelne smetnje.

Primena leka u dužem vremenskom periodu od preporučenog može dovesti do smanjenog efekta leka i/ili ponovne kongestije (zapušenja nosa).
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

Čuvanje:
Držati lek Operil, rastvor za nos, 0,05% van domašaja dece. Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

Pakovanje: 10ml

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro