Galen Pharm
Korpa

KINDINORM GRANULE 10G

KINDINORM GRANULE 10G
KINDINORM GRANULE 10G
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: MAMA NATURA
 • Šifra proizvoda: 20958
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI 
OVDE.

 

 Kindinorm® ;
25mg/10g + 25mg/10g + 25mg/10g + 25mg/10g; granule
Chamomilla dil. D12, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12, Valeriana dil. D6

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Kindinorm, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta 

 U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Kindinorm i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kindinorm
3. Kako se upotrebljava lek Kindinorm
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Kindinorm
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK KINDINORM I ČEMU JE NAMENJEN
Kindinorm je homeopatski lek namenjen tretmanu poremećaja ponašanja kod dece i odraslih koji imaju problem održavanja pažnje i nedostatak koncentracije, nervne razdražljivosti, preterane motoričke aktivnosti, poteškoća pri učenju, poremećaja sna ili stanja opšte slabosti.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KINDINORM
Lek Kindinorm ne smete koristiti:

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na neku od aktivnih supstanci ili na pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav leka Kindinorm.

Kada uzimate lek Kindinorm, posebno vodite računa:

Lek Kindinorm ne treba davati deci mlađoj od godinu dana zbog nedostatka podataka o bezbednosti i efikasnosti.

Obratite se Vašem lekaru

 • ukoliko nema poboljšanja stanja unutar 8 nedelja od početka terapije,
 • ukoliko se javljaju dodatne tegobe.

Primena drugih lekova
Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.
Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

Uzimanje leka Kindinorm sa hranom ili pićima
Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.

Primena leka Kindinorm u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Kindinorm na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Lek Kindinorm nema uticaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Kindinorm
Lek Kindinorm sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KINDINORM
Lek Kindinorm uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar.
Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Uobičajena doza je:
Odrasli i deca starija od 12 godina: 5 granula 1-3 puta dnevno.
Deca od 6 do 11 godina: 3 granule 1-3 puta dnevno.
Deca od 1 do 5 godina: 2 granule 1-3 puta dnevno.
Smanjite učestalost uzimanja granula čim dođe do poboljšanja simptoma.
Granule treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela i pustiti da se polako rastope u ustima.
Kod male dece, granule se mogu rastvoriti u malo vode. 

Ako ste uzeli više leka Kindinorm nego što je trebalo
Ne očekuju se štetni efekti u slučaju predoziranja.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Kindinorm
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Kindinorm
Ne očekuju se štetni efekti ukoliko prestanete da uzimate lek Kindinorm.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek Kindinorm, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Kindinorm. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.
Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Kindinorm i konsultujte se sa svojim lekarom. 

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija website: www.alims.gov.rs e-mail: [email protected]

5. KAKO ČUVATI LEK KINDINORM
Čuvati van vidokruga i domašaja dece.
Rok upotrebe 5 godina.
Nemojte koristiti lek Kindinorm posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Nema posebnih uslova čuvanja.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Kindinorm
10 g granula sadrži:
Aktivne supstance: Chamomilla dil. D12 25 mg Kalium phosphoricum dil. D6 25 mg Staphisagria dil. D12 25 mg Valeriana dil. D6 25 mg
Pomoćna supstanca je: saharoza.

Kako izgleda lek Kindinorm i sadržaj pakovanja
Granule. Beličaste granule, sfernog oblika.
10 g granula se pakuje u bočicu od tamnog stakla sa plastičnim zatvaračem bele boje sa navojem.
Spoljne pakovanje je složiva kartonska kutija sa priloženim Uputstvom za lek.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro