Galen Pharm
Korpa

NASIC SPREJ ZA DECU 10ML

NASIC SPREJ ZA DECU 10ML
NASIC SPREJ ZA DECU 10ML
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Šifra proizvoda: 18401
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI
 OVDE.

Nasic (0.05%+5%) sprej za nos, rastvor, ksilometazolin, dekspantenol
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.
 • Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
 
1. Šta je lek Nasic i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Nasic
 3. Kako se upotrebljava lek Nasic
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek Nasic
 6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK NASIC I ČEMU JE NAMENJEN
Ovaj lek je sprej za nos, rastvor.
Lek nasic® za decu sadrži dve aktivne supstance: ksilometazolin (u obliku ksilometazolin- hidrohlorida) i dekspantenol.
Ksilometazolin-hidrohlorid je vazokonstriktor i vrši dekongestiju sluzokože nosa. Dekspantenol je derivat pantotenske kiseline, vitamina koji ubrzava zarastanje rana i štiti mukozne membrane.
Lek nasic® za decu se koristi za

 • smanjenje otoka sluzokože nosa tokom rinitisa (zapaljenja sluzokože nosa),
 • za ubrzanje zarastanja oštećenja kože i sluzokože,
 • za ublažavanje tegoba kod vazomotornog rinitisa
 • lečenje otežanog disanja na nos posle operacije nosa.
Lek nasic® za decu je namenjen deci od 2 do 12 godina.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NASIC
Lek NASIC ne smete koristiti:

 • ako ste preosetljivi (alergični) na ksilometazolin-hidrohlorid ili dekspantenol ili bilo koji od sastojaka Nasica-a
 • ako imate suvu inflamaciju (zapaljenje) sluzokože nosa sa krasticama (rhinitis sicca)
 • ako ste preosetljivi (alergični) na benzalkonijum-hlorid, konzervans ovog leka
 • kod beba i dece mlađe od 2 godina

Kada uzimate lek NASIC, posebno vodite računa:

 • ako uzimate inhibitore monoamino oksidaze (MAO inhibitore) ili druge lekove koji mogu da dovedu do povećanja vrednosti krvnog pritiska
 • ako imate povišen intraokularni pritisak, posebno kod glaukoma zatvorenog ugla
 • ako imate teško oboljenje srca i krvnih sudova (npr. koronarnu bolest srca, povišen krvni pritisak (hipertenziju),
 • ako imate tumor srži nadbubrežne žlezde (feohromocitom)
 • ako imate metaboličke poremećaje (npr. povećanu aktivnost štitne žlezde (hipertireoidizam), dijabetes (šećernu bolest)).  

Deca:
Dugotrajnu upotrebu ili uzimanje veće doze od predviđene treba izbegavati, posebno kod dece.
Primena kod dece od 2 do 12 godina i upotreba većih doza mora biti pod strogim lekarskim nadzorom.

Primena drugih lekova
Molimo Vas da obavestite svog lekara ako uzimate ili ste nedavno uzimali/koristili bilo kakav drugi lek, pa i onaj koji se kupuje bez recepta.
Istovremeno uzimanje Nasica sa pojedinim lekovima koji poboljšavaju raspoloženje (inhibitori MAO tipa tranilcipromin ili tricikličnih antidepresiva) mogu, zbog uticaja na kardiovaskularne funkcije, da dovedu do povećanja krvnog pritiska.

Uzimanje leka NASIC za decu sa hranom ili pićima
Nema uticaja

Primena leka NASIC za decu u periodu trudnoće i dojenja
Nasic ne treba da koriste trudnice, jer ne postoje adekvatne studije o uticaju ovog leka na razvoj ploda.
Nasic ne treba da koriste dojilje, jer se ne zna da li se ksilometazolin-hidrohlorid izlučuje u majčino mleko. 

Važne informacije o nekim sastojcima leka NASIC
Nasic sadrži benzalkonijum-hlorid i zato se ne sme koristiti kod osoba koje su preosetljive (alergične) na ovaj konzervans

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NASIC
Uvek koristiti Nasic tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu. Proverite kod svog lekara ukoliko niste sigurni. 

Način primene
Za nazalnu upotrebu

Doziranje i upotreba:
Skinite duži zaštitni poklopac sa pumpe za doziranje. Odvrnite zatvarač sa staklene bočice i pričvrstite pumpu za doziranje na staklenu bočicu. Nakon toga sklonite zaštitni poklopac sa pumpe za doziranje. Pre prve upotrebe spreja za nos, pritisnite pumpu za doziranje nadole nekoliko puta u vazduh, dok se ne pojave sitne, jednolično raspršene čestice rastvora.
Uvucite nastavak za nos u svaku nozdrvu koliko je moguće i pritisnite pumpu za doziranje jednom lagano, udišući kroz nos. Postupak ponovite sa drugom nozdrvom. Posle upotrebe obrisati nastavak za nos i vratiti zaštitni poklopac. Kada ste pripremili bočicu za prvo davanje, svako sledeće ubrizgavanje će biti lako.
Ukoliko lekar ne odredi drugačije, deca od 2 do 12 godina treba da dobiju po jednu aplikaciju leka nasic® za decu u svaku nozdrvu, do tri puta na dan ako je potrebno, držeći bočicu uspravno i udišući kroz nos tokom ubrizgavanja spreja. Doza zavisi od individualne osetljivo- sti i kliničkog odgovora.
Ne koristiti nasic® za decu duže od 3 dana osim ukoliko je to savet lekara ili stomatologa. Treba uvek konsultovati lekara o trajanju lečenja kod dece.
Produžena ili prečesta upotreba leka nasic® za decu može da dovede do hroničnog oticanja i eventualno istanjenosti (atrofije) sluzokože nosa.
Pacijenti sa povišenim intraokularnim pritiskom (glaukomom), posebno sa takozvanim glaukomom zatvorenog ugla, treba da se posavetuju sa lekarom pre upotrebe leka nasic® za decu.
Ukoliko imate utisak da lek deluje prejako ili preslabo, recite to svom lekaru ili farmaceutu.

Ako ste uzeli više leka Nasic za decu nego što je trebalo:
U slučaju uzimanja veće količine nasica za decu nego što je trebalo ili zadesnog unosa veće količine leka nasic® za decu na usta, mogu se javiti sledeći simptomi: jako proširene zenice (midrijaza), mučnina, povraćanje, plavo prebojene usnice (cijanoza), groznica, konvulzije, poremećaji srca i krvnih sudova (ubrzan rad srca, poremećaj normalnog ritma otkucaja srca, prolazni poremećaj cirkulacije koji izaziva pad krvnog pritiska koji dovodi do kolapsa (cirkulatorni kolaps), poremećaj funkcije pluća (plućni edem, poremećaj disanja) i mentalni poremećaji. Možete biti i pospani, imati: sniženu telesnu temperaturu, usporen puls (bradikardiju), pad krvnog pritiska nalik na šok, prekid disanja i komu.

Ako ste zaboravili da uzmete lek NASIC 
Nemojte uzimati duplu dozu leka da nadoknadite propuštenu pojedinačnu dozu, nego nastavite terapiju na način kako je opisano u uputstvu za doziranje.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lekovi i Nasic može da izazove neželjena dejstva, iako ih ne moraju svi iskusiti
Neželjena dejstva su poređana prema učestalosti određenoj sledećom konvencijom:

 • Vrlo često (≥1/10)
 • Često (≥1/100 do <1/10)
 • Povremeno (≥1/1000 do < 1/100)
 • Retko (≥1/10000 do <1/1000)
 • Vrlo retko(< 1/10000) uključujući i izolovane slučajeve

Retko ili povremeno:
Efekti na srce i krvotok, poput lupanja srca, ubrzanog pulsa i povećanja krvnog pritiska

Retko ili vrlo retko:
Glavobolja, nesanica ili osećaj umora. 

Vrlo retko:
Nasic može da dovede do prolazne, blage iritacije (osećaj pečenja ili suvoća sluzokože nosa), posebno kod osetljivih pacijenata.  

Vrlo retko ili u izolovanim slučajevima:
Kad lek prestane da deluje, može doći do pojačane kongestije (otoka) sluzokože nosa (reaktivna hiperemija). Produžena ili prečesta upotreba Nasica, kao i upotreba većih doza od preporučenih, može da dovede do iritacija (osećaj pečenja ili suvoća sluzokože nosa) i povećanog otoka sluzokože, pogoršanja stanja zbog povećanom upotrebom leka. Ovaj efekt se može javiti već posle 5 dana terapije, kontinuirana upotreba dovodi do razvoja trajnog oštećenja sluzokože sa krastama. Mogu se javiti i reakcije nepodnošenja.
Ukoliko se bilo koje neželjeno dejstvo leka pogorša, ili ukoliko zapazite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK NASIC
Rok upotrebe:
Rok upotrebe neotvorene bočice:3 godine
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 nedelja

Ne koristiti Nasic po isteku roka označenog na pakovanju.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu označenom na pakovanju.

Čuvanje:
Nema posebnih zahteva za čuvanje. Lek čuvati van domašaja dece!
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kontejner. Pitajte svog farmaceuta kako da odbacite lek koji Vam više ne treba. Ove mere pomažu zaštiti okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE  
Šta sadrži lek NASIC
Aktivne supstance su ksilometazolin-hidrohlorid i dekspantenol.
1ml rastvora sadrži 0,5mg ksilometazolin-hidrohlorida i 50mg dekspantenola.
Jedna aplikacija od 0,1ml rastvora sadrži 0,05mg ksilometazolin-hidrohlorida i 5,0mg dekspantenola.
Pomoćne supstance su: benzalkonijum-hlorid, rastvor; kalijum-dihidrogenfosfat; dinatrijum- fosfat, dodekahidrat; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek NASIC i sadržaj pakovanja
Nasic je bistar, bezbojan rastvor za sprej za nos i dostupan je u bočici sa pumpom za doziranje, koja sadrži 10 ml rastvora.  

Nosilac dozvole i Proizvođač
Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:
Clinres Farmacija d.o.o.
Molerova 36
11000 Beograd, Srbija  

Proizvođač:
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Str. 41
12277 Berlin, Nemačka  

Režim izdavanja leka:
Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.  

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro