Galen Pharm
Korpa

NAKLOFEN GEL 60G

NAKLOFEN GEL 60G
NAKLOFEN GEL 60G
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: KRKA
 • Šifra proizvoda: 242879
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI 
OVDE.


Naklofen® 10 mg/g gel diklofenak
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Meñutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Naklofen, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.  

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Naklofen i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Naklofen
3. Kako se upotrebljava lek Naklofen
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Naklofen
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK NAKLOFEN I ČEMU JE NAMENJEN
Naklofen gel je lek za spoljnu upotrebu sa antiinflamatornim (protivupalnim) i analgetskim dejstvom (protiv bolova). Kada aktivna supstanca (diklofenak) dospe na mesto primene, smanjuje se zapaljenski otok i poboljšava se pokretljivost.
Naklofen gel se može koristiti za:

 • ublažavanje bolova, zapaljenja i otoka kod povreda tetiva, ligamenata, mišića i zglobova: npr. usled uganuća, istegnuća, povreda, bolova u leñima (sportskih povreda);
 • kod lokalizovanih oblika reumatizma mekih tkiva. Kod ovih indikacija preporučuje se preispitivanje terapije nakon 14 dana.
 • takođe se koristi i za ublaživanje bolova kod umerenih oblika artritisa (zapaljenje zglobova) kolena ili prstiju. Kod lečenja osteoartritisa terapiju treba preispitati nakon 4 nedelje.  

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NAKLOFEN
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste ne lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih. 

Lek Naklofen ne smete koristiti:
Ako ste preosetljivi na diklofenak ili na neki drugi sastojak leka, te na druge nesteroidne antiinflamatorne lekove (naročito ako se kod Vas javlja astma, zapaljenje sluzokože nosa ili koprivnjača nakon uzimanja salicilata ili drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova), ne smete koristiti Naklofen gel.  

Kada koristite lek Naklofen, posebno vodite računa:
Naklofen gel se sme primenjivati samo na zdravoj i neoštećenoj koži. Ne smete ga primenjivati na rane ili otvorene povrede.
Naklofen gel se ne sme koristiti ispod čvrsto umotanog zavoja koji sprečava da rana doñe u kontakt sa vazduhom i spoljnom infekcijom (okluzivni zavoj).
Ovaj gel ne sme da doñe u dodir sa sluzokožom ili očima. Ako se to desi, dobro isperite oči sa čistom vodom i obavestite svog lekara ili farmaceuta.
Dok koristitie Naklofen gel morate da izbegavate prekomerno sunčanje.
Nakon upotrebe temeljno operite ruke. Ovaj lek ne smete da gutate.
Naklofen gel se ne sme koristiti sa drugim proizvodima koji sadrže diklofenak.
Takođe, treba biti oprezan prilikom dugotrajnog korišćenja velikih količina ovog gela na većim površinama osetljive kože.  

Primena drugih lekova
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.
Sistemska resorpcija Naklofen gela je niska, te je prema tome i rizik od interakcija mali. Nema poznatih interakcija sa Naklofen gelom, ali treba uzeti u obzir spisak poznatih interakcija sa oralnim oblicima doziranja dikofenaka.

Primena leka Naklofen u periodu trudnoće i dojenja
Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek. Pošto nema iskustava sa primenom Naklofen gela tokom trudnoće i dojenja, njegova upotreba se ne preporučuje u ovim periodima. Nije poznato da se lokalno primenjeni diklofenak izlučuje u mleko majke i zbog toga se Naklofen gel ne preporučuje tokom dojenja. Ako postoje razlozi zbog kojih se Naklofen gel mora primeniti tokom dojenja, ne bi ga trebalo primenjivati na grudi ili velike površine kože, niti ga treba koristiti duži vremenski period.  

Uticaj leka Naklofen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije utvrñeno da diklofenak utiče na sposobnost za upravljanje vozilom ili mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Naklofen
Naklofen sadrži natrijum-sulfit. Retko može izazvati teške hipersenzitivne reakcije i bronhospazam.  

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NAKLOFEN
Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju ovog leka. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Odrasli i deca do 12 godina:
Nanesite 2 do 4 g (2,0 do 2,5 cm dugačku traku) gela na obolelu površinu 3 do 4 puta dnevno i lagano ga utrljajte u kožu. Terapija obično traje 2 do 4 nedelje. Ako se u ovom vremenskom periodu simptomi ne povuku, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Niklofen gel se može koristiti istovremeno sa oralnim oblicima antiinflamatornih i analgetskih lekova, ali oprezno.
Upotreba kod starijih osoba: Može se koristiti uobičajena doza za odrasle.
Deca: Ne preporučuje se upotreba Naklofen gela kod dece mlañe od 12 godina, zato što nisu ustanovljene preporuke za doziranje i indikacije za upotrebu u ovoj grupi pacijenta.  

Ako ste uzeli više leka Naklofen nego što je trebalo
Malo je verovatno da bi gutanje ovog gela izazvalo neželjena dejstva, uglavnom mučninu i povraćanje.

Ako ste zaboravili da upotrebite lek Naklofen
Ako propustite da primenite jednu dozu, sledeću primenite u uobičajeno vreme. Nemojte duplirati dozu da biste nadomestili onu koju ste propustili.

Ako naglo prestanete da koristite lek Naklofen
Ako koristite Naklofen gel za kratkotrajno ublažavanje bola, možete bezbedno prestati da ga koristite čim Vam više ne bude potreban.
Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.  

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao svi lekovi, i lek Naklofen može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.
Neželjena dejstva koja mogu da se jave prilikom terapije Naklofen gelom:
Lokalno:
Naklofen gel se obično dobro podnosi. Povremeno se mogu javiti lokalne iritacije, eritem (crvenilo), pruritus (svrab) ili dermatitis. U izolovanim slučajevima zabeležena je fotosenzitivnost kože, deskvamacija (ljuštenje), diskoloracija (gubitak boje kože) i promene na koži u vidu plikova. Pacijente treba upozoriti da izbegavaju preterano izlaganje sunčevom svetlu da bi se smanjila pojava fotosenzitivnosti.

Uopšteno:
Kada se Naklofen gel primenjuje na relativno velikoj površini kože i tokom dužeg perioda, mogućnost sistemskih neželjenih dejstva se ne može u potpunosti isključiti. Retko je bila zabeležena astma kod pacijenata koji su koristili preparate za lokalnu upotrebu NSAIL grupe.

Sledeća dodatna neželjena dejstva su primećena sa oralnim oblicima diklofenaka:
Sistem organa za varenje:
Povremeno: Bol u gornjem delu trbuha, drugi gastrointestinalni poremećaji (npr. mučnina, povraćanje, proliv, grčevi u stomaku, dispepsija, nadimanje, anoreksija).
Retko: Gastrointestinalna krvarenja, čir (sa krvarenjem i perforacijom (pucanjem) ili bez njih), krvav proliv.
U izolovanim slučajevima: Poremećaji donjeg dela crevnog sistema (npr. nespecifični hemoragični kolitis i pogoršanje ulceroznog kolitisa ili Kronovog proktokolitisa, oštećenje debelog creva i formiranje stenoza (suženja), pankreatitis (zapaljenje pankreasa), aftozni stomatitis, ezofagealne lezije (oštećenje jednjaka), zatvor.

Centralni nervni sistem:
Povremeno: Glavobolja, vrtoglavica ili nesvestica.
Retko: Pospanost, zamor. U izolovanim slučajevima: Poremećaji čula, parestezija (trnjenje, mravinjanje), poremećaj pamćenja, dezorijentisanost, poremećaji vida (zamućeni vid, diplopija (dvostruke slike)), oštećeni sluh. Tinitus (zujanje u ušima), nesanica, razdražljivost, konvulzije (grčevi), depresija, anksioznost, noćne more, tremor (drhtanje), psihotične reakcije. Poremećaji vezani za promene u čulu ukusa.  

Koža:
Povremeno: Osipi ili erupcije na koži. 
Retko: Koprivnjača.
U izolovanim slučajevima: Ekcem, eritem multiforme, Stivens-Džonsonov sindrom, Lajlov sindrom (akutna toksična epidermoliza), fotosenzitivne rakcije, eritrodermija (eksfolijativni dermatitis), opadanje kose, purpura (crvenilo kože u vidu tačkastih krvarenja ili većih podliva), uključujući alergijsku purpuru.  

Bubrezi:
U izolovanim slučajevima: Akutno otkazivanje bubrega, urinarni poremećaji (npr. prisustvo krvi i proteina u mokraći), intersticijalni nefritis, nefrotski sindrom, papilarna nekroza.

Jetra:
Povremeno: Porast enzima aminotransferaze (ALT, AST) u serumu.
Retko: Poremećaji funkcije jetre, uključujući hepatitis sa žuticom ili bez nje.

Krv:
U izolovanim slučajevima: Trombocitopenija, leukopenija, agranulocitoza, hemolitička anemija, aplastična  

Preosetljivost:
Zabeležene su reakcije preosetljivosti nakon terapije lekovima NSAIL grupe. One se mogu sastojati od retkih slučajeva anafilaktičkih/anafilaktoidnih sistemskih reakcija, uključujući hipotenziju (snižen krvni pritisak) i povećanu reaktivnost respiratornog trakta. Astma, pogoršanje astme, bronhospazam ili dispneja (otežano disanje). (Vidi i „Koža“)

Drugi sistemi organa:
Retko: Edem (otok). Izolovani slučajevi: Impotencija (povezanost sa diklofenakom nije izvesna), palpitacije, bol u grudima, hipertenzija (povišen krvni pritisak).

Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.  

5. KAKO ČUVATI LEK NAKLOFEN
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Rok upotrebe Nemojte koristiti lek Naklofen posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Čuvati na temperaturi do 25°C, zastićeno od svetlosti i vlage.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Naklofen
Aktivna supstanca je diklofenak.
1 g gela sadrži 11,6 mg diklofenak-dietilamonijuma, što odgovara 10 mg diklofenak-natrijuma.
Pomoćne supstance su Karbomer 940, makrogol 400, dietanolamin, izopropilalkohol, propilenglikol, natrijum-sulfit bezvodni, cetomakrogol 1000, deciloleat, parafin tečni, voda prečišćena.  

Kako izgleda lek Naklofen i sadržaj pakovanja
Beo, homogen gel karakterističnog mirisa bez prisustva vidljivih čestica.
Na raspolaganju su kutije sa 60 g gela. U kutiji je aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro