Galen Pharm
Korpa

MENDIAXON TABLETE 200MG A30

MENDIAXON TABLETE 200MG A30
MENDIAXON TABLETE 200MG A30
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
  • Lager: Nema na lageru
  • Šifra proizvoda: 29991
  • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4. 

U ovom uputstvu pročitaćete: 

1.Šta je lek Mendiaxon i čemu je namenjen
2.Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mendiaxon
3.Kako se uzima lek Mendiaxon
4.Moguća neželjena dejstva
5.Kako čuvati lek Mendiaxon
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek Mendiaxon i čemu je namenjen

Lek  Mendiaxon  sadrži  aktivnu  supstancu  himekromon.  Himekromon  je  derivat  kumarina.  Deluje  tako  što opušta glatke mišiće žučnih kanala i Odijevog sfinktera, povećava lučenje žuči i ubrzava lučenje žuči putem žučnih  kanala.  Ova  aktivnost  smanjuje  zadržavanje  žuči  i  pojavu  svih bolesti  povezanih sa  zadržavanjem žuči, a takođe i smanjuje mogućnost stvaranja depozita holesterola i žučnih kamenaca. 

Lek Mendiaxon se koristi:

- kao pomoćno sredstvo kod simptomatske terapije grča Odijevog sfinktera, kod nepravilne funkcije žučne kese, kod poremećaja varenja,

- kod  funkcionalnog  oštećenja  žučnog  kanala  kod  pacijenata  sa  nekomplikovanom  holelitijazom  (pojava kamena u žučnoj kesi),

- kod  stanja  nakon  operacije  žučne  kese  i  žučnih  kanala,  kao  i  u  slučaju  anoreksije,  mučnina  i  zatvora povezanih sa smanjenom sekrecijom žuči.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.  

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mendiaxon 

Lek Mendiaxon ne smete uzimati: 

-ukoliko  ste  alergični  (preosetljivi)  na  himekromon  ili  na  bilo  koju  od  pomoćnih  supstanci  ovog  leka (navedene u odeljku 6);

- ukoliko patite od opstrukcije žučnih kanala;

- ukoliko patite od akutne slabosti jetre i/ili bubrežne slabosti;

- ukoliko imate ulcerozni kolitis i Kronovu bolest.


Upozorenja i mere opreza 

Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Mendiaxon.

Prekinite lečenje u slučaju pojave bilo kakvih simptoma slabosti jetre i/ili bubrega.

Obratite  se  svom  lekaru,  čak  i  ako  se  gorepomenuta  upozorenja  odnose  na  događaje  koji  su  se  desili  u prošlosti.


Drugi lekovi i Mendiaxon


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno set uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

- Morfin smanjuje aktivnost himekromona.

- Kada se uzima himekromon zajedno sa metoklopramidom, aktivnost oba leka se smanjuje.

 

Uzimanje leka Mendiaxon sa hranom, pićima i alkoholom

 Lek treba uzimati pola sata pre obroka. 

Upotreba leka Mendiaxon kod pacijenata sa oboljenjem bubrega i/ili jetre

Nemojte koristiti lek kod pacijenata sa insuficijencijom (slabosti) jetre i/ili bubrega. Upotreba leka Mendiaxon kod starijih pacijenata

Nema potrebe za promenom doziranja leka kod starijih pacijenata.


Trudnoća i dojenje


Ukoliko  ste  trudni  ili  dojite,  mislite  da  ste  trudni  ili  planirate  trudnoću,  obratite  se  Vašem  lekaru  ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Nema podataka o bezbednosti u vezi sa upotrebom leka Mendiaxon tokom trudnoće. Unos leka Mendiaxon tokom trudnoće je dozvoljen samo kada korist u vezi sa upotrebom leka od strane majke prevazilazi mogući rizik za plod. Ne postoje podaci koji se odnose na bezbednost u vezi sa upotrebom leka tokom dojenja. Ne preporučuje se upotreba leka tokom celog perioda dojenja. 

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama 

Ovaj lek nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.

  

3. Kako se uzima lek Mendiaxon 

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. 

Odrasli: između 200 i 400 mg (1 do 2 tablete) pola sata pre obroka, tri puta dnevno u toku perioda od nedelju dana.

Tablete ne treba deliti.

 Ako ste uzeli više leka Mendiaxon nego što treba
 
Ne postoje podaci o prekomernoj upotrebi leka.
 Ako ste uzeli više leka nego što treba, odmah prijavite lekaru ili farmaceutu.
 

 Ako ste zaboravili da uzmete lek Mendiaxon 

Odmah uzmite propuštenu dozu leka.
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 

4. Moguća neželjena dejstva 

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. 

Lek  Mendiaxon  se  obično  dobro  podnosi.  Proliv,  osećaj  punosti  ili  pritiska  u  stomačnoj  duplji,  može  se pojaviti, zajedno sa reakcijama preosetljivosti.

 

Prijavljivanje neželjenih reakcija

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo  uključuje  i  svaku  moguću  neželjenu  reakciju  koja  nije  navedena  u  ovom  uputstvu.  Prijavljivanjem neželjenih reakcija  možete  da  pomognete u  proceni  bezbednosti  ovog leka.  Sumnju  na  neželjene  reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 

 

5. Kako čuvati lek Mendiaxon

 

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
 

Ne smete koristiti lek Mendiaxon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”.
Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.

Neupotrebljivi  lekovi  se  predaju  apoteci  u  kojoj  je  istaknuto  obaveštenje  da  se  u  toj  apoteci  prikupljaju neupotrebljivi  lekovi  od  građana.  Neupotrebljivi  lekovi  se  ne  smeju  bacati  u  kanalizaciju  ili  zajedno  sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

  

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 

Šta sadrži lek Mendiaxon

 

- Aktivna supstanca je himekromon. Jedna tableta sadrži 200 mg himekromona.

 

- Pomoćne supstance su: skrob, krompirov; želatin; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.

 

Kako izgleda lek Mendiaxon i sadržaj pakovanja

 

Bele tablete ili belo  do  žuto  obojene tablete,  okrugle, ravne sa  obe strane, sa  jedne strane sa  ugraviranim „Ch”.


Mendiaxon, tablete, 30 x (200mg)

Unutrašnje pakovanje leka je PVC/aluminijum blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta i Uputstvo za lek.

 

Nosilac dozvole i proizvođač 

Nosilac dozvole:

PHARMANOVA D.O.O. OBRENOVAC Industrijska 8, Obrenovac

Proizvođač: 

PABIANICKIE  ZAKLADY  FARMACEUTYCZNE  POLFA  S.A.,  ul.  Marszalka  Jozefa  Pilsudskiego  5, Pabianice, Poljska 

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:
 Jul, 2019.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo.O indikacijama,merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.


Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro