Galen Pharm
Korpa

HERBION SIRUP ISLANDSKI LIŠAJ 150ML

HERBION SIRUP ISLANDSKI LIŠAJ 150ML
HERBION SIRUP ISLANDSKI LIŠAJ 150ML
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: HERBION
 • Šifra proizvoda: 242553
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI 
OVDE.


Herbion sirup od islandskog lišaja;
6 mg/mL; sirup islandski lišaj (Cetraria islandica), meki ekstrakt talusa

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Herbion sirup od islandskog lišaja, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 7 dana, morate se obratiti svom lekaru.
 • Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. 

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Herbion sirup od islandskog lišaja i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Herbion sirup od islandskog lišaja
3. Kako se upotrebljava lek Herbion sirup od islandskog lišaja
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Herbion sirup od islandskog lišaja
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA I ČEMU JE NAMENJEN
Herbion sirup od islandskog lišaja sadrži meki ekstrakt islandskog lišaja.
To je tradicionalni biljni lek koji se preporučuje kod iritacije sluzokože usne duplje i ždrela i suvog kašlja.
Ekstrakt islandskog lišaja sadrži sluzi za koje se pretpostavlja da prekrivaju, štite i vlaže sluzokožu usne duplje i ždrela, ublažavajući na taj način iritaciju i suv kašalj.
Indikacije se zasnivaju isključivo na dugotrajnom iskustvu.
Obavezno se obratite lekaru ako se znaci bolesti ne povuku ili ukoliko ne dođe do poboljšanja posle 7 dana. 

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA
Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lek Herbion sirup od islandskog lišaja ne smete koristiti:
ako ste alergični (preosetljivi) na ekstrakt islandskog lišaja ili na neku od pomoćnih supstanci leka Herbion sirup od islandskog lišaja, navedenih u odeljku 6. 

Kada uzimate lek Herbion sirup od islandskog lišaja, posebno vodite računa:
Proverite sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Herbion sirup od islandskog lišaja:

 • ukoliko imate probleme sa disajnim putevima, koje prate otežano disanje, povišena telesna temperatura, hronični kašalj ili krv u ispljuvku, morate odmah posetiti lekara;
 • Pre primene kod dece uzrasta od 1 do 4 godine treba se posavetovati sa lekarom;
 • Ukoliko se stanje ne poboljša za 7 dana od početka uzimanja ovog leka, potrebno je obratiti se lekaru.

Deca i adolescenti
Herbion sirup od islandskog lišaja je indikovan za upotrebu kod odraslih i dece starije od godinu dana.

Primena drugih lekova
Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta. 

Proizvod može, zbog sadržaja sluzi, da uspori resorpciju lekova u slučaju da se primenjuje istovremeno. Zbog toga se preporučuje da se proizvod uzima pola sata do 1 sat pre ili posle uzimanja drugih lekova. Potrebno je izbegavati istovremenu primenu Herbion sirupa od islandskog lišaja i varfarina (lek koji sprečava zgrušavanje krvi), zbog moguće farmakodinamske interakcije koja može dovesti do smanjenja resorpcije varfarina iz gastrointestinalnog trakta.

Uzimanje leka Herbion sirup od islandskog lišaja sa hranom ili pićima
Nemojte jesti ili piti neposredno posle uzimanja Herbion sirupa od islandskog lišaja, jer se ovaj lek tako može prebrzo ukloniti sa sluzokože usne duplje i ždrela.
Preporučuje se da pijete dosta čaja i drugih toplih napitaka dok uzimate Herbion sirup od islandskog lišaja, ali ne neposredno po uzimanju ovog leka. 

Primena leka Herbion sirup od islandskog lišaja u periodu trudnoće i dojenja
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Recite svom lekaru ako ste trudni, ako nameravate da zatrudnite ili ako dojite. Ne preporučuje se upotreba leka Herbion sirup od islandskog lišaja tokom trudnoće i perioda dojenja zbog nedovoljnih podataka o upotrebi ekstrakta islandskog lišaja kod trudnica i majki koje doje decu. 

Uticaj leka Herbion sirup od islandskog lišaja na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije utvrđeno da Herbion sirup od islandskog lišaja utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Herbion sirup od islandskog lišaja
Herbion sirup od islandskog lišaja sadrži sorbitol (E420). U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Važem lekaru pre upotrebe ovog leka.
Sorbitol deluje blago laksativno. Kalorijska vrednost 2,6 kcal/g sorbitola.
Ovaj lek sadrži malu količinu etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi. 

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA
Ovaj lek uvek uzimajte tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu, odnosno kako Vam je objasnio lekar ili farmaceut. Ukoliko imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu.
Uobičajena doza za odrasle i adolescente starije 16 godina je 15 mL sirupa četiri puta dnevno.
Uobičajena doza za decu od 10 do 16 godina je 10 mL sirupa četiri puta dnevno.
Uobičajena doza za decu od 4 do 10 godina je 5 mL sirupa četiri puta dnevno.
Uobičajena doza za decu od 1 do 4 godine je 2,5 mL sirupa četiri puta dnevno.
Herbion sirup od islandskog lišaja nije namenjen za primenu kod dece mlađe od godinu dana.
Nemojte jesti ili piti neposredno posle uzimanja leka Herbion sirup od islandskog lišaja, jer lek tako možete prebrzo ukloniti sa sluzokože usne duplje i ždrela.
Dužina lečenja zavisi od prirode i ozbiljnosti bolesti, a lečenje može trajati neprekidno u dužem periodu (7– 14 dana). Preporučuje se da nastavite sa uzimanjem leka nekoliko dana nakon što nestanu klinički znaci bolesti.
Pre upotrebe promućkati bocu. 

Ako ste uzeli više leka Herbion sirup od islandskog lišaja nego što je trebalo
Nemojte uzimati doze veće od preporučenih. Unos doza većih od preporučenih može delovati iritirajuće na sluzokožu želuca. 

Ako ste zaboravili da uzmete lek Herbion sirup od islandskog lišaja
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.
Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu. 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao svi lekovi, i lek Herbion sirup od islandskog lišaja može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. 
Nepoznato: reakcije preosetljivosti koje se ispoljavaju kao svrab, crvenilo na koži ili problemi sa disanjem.
Ako se pojavi alergijska reakcija, prestanite da uzimate ovaj lek i posavetujte se sa lekarom.
Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS): 
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija website: www.alims.gov.rs e-mail: [email protected]

5. KAKO ČUVATI LEK HERBION SIRUP OD ISLANDSKOG LIŠAJA
Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Rok upotrebe
Rok upotrebe pre otvaranja: 2 godine.
Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca.
Nemojte koristiti lek Herbion sirup od islandskog lišaja posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca. 
Čuvanje
Lek nemojte držati u frižideru.
Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Herbion sirup od islandskog lišaja
Aktivna supstanca je meki ekstrakt islandskog lišaja. 1 mL sirupa sadrži 6 mg mekog ekstrakta islandskog lišaja (Cetraria islandica (L.) Acharius s.l., thallus),(16-18:1), što odgovara 96–108 mg islandskog lišaja. Rastvarač za ekstrakciju: prečišćena voda.
Pomoćne supstance su nekristališući tečni sorbitol (E420), ksantanska guma (E415), natrijum-benzoat (E211), limunska kiselina (E330) i aroma limuna (sadrži etanol).

Kako izgleda lek Herbion sirup od islandskog lišaja i sadržaj pakovanja
Sirup je žutosmeđa, do smeđa, slabo opalescentna tečnost, specifičnog mirisa i ukusa. Može biti prisutan diskretan talog specifičan za prirodne supstance.
Unutrašnje pakovanje leka Herbion sirup od islandskog lišaja je boca od tamnog stakla koja sadrži 150 mL sirupa, sa plastičnim zatvaračem i kašikom za doziranje. Zapremina kašike iznosi 5 mL.
Spoljnje pakovanje je kartonska kutija. 

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro