Galen Pharm
Korpa

STREPSILS JUNIOR PASTILE ZA DECU A24

STREPSILS JUNIOR PASTILE ZA DECU A24
STREPSILS JUNIOR PASTILE ZA DECU A24
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu d..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
  • Lager: Nema na lageru
  • Brend: STREPSILS
  • Šifra proizvoda: 243795
  • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils za decu 6+, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek Strepsils za decu 6+ i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils za decu 6+
3. Kako se upotrebljava lek Strepsils za decu 6+
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek Strepsils za decu 6+
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LEK STREPSILS ZA DECU 6 + I ČEMU JE NAMENjEN
Lek Strepsils za decu 6+ sadrži dve aktivne supstance sa antiseptičkim dejstvom (amilmetakrezol i 2,4-dihlorbenzil alkohol) koje se koriste za ublažavanje simptoma kod infekcija usne duplje i grla. Ove aktivne supstance su blagi antiseptici koji deluju na bakterije koje izazivaju infekcije u usnoj duplji i grlu. Otapanjem lozenge u ustima aktivne supstance se oslobađaju i deluju lokalno, oblažu i umiruju mesto infekcije. Time se postiže ublažavanje bola i neprijatnosti u usnoj duplji i grlu nastalih usled infekcije.

Lek je namenjen za primenu kod odraslih, dece starije od 6 godina i starijih pacijenata. Ne primenjivati lek Strepsils za decu 6+ kod dece uzrasta ispod 6 godina.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS ZA DECU 6+
Lek Strepsils za decu 6+ ne smete koristiti:
• ako ste alergični (preosetljivi) na 2,4-dihlorbenzil alkohol, amilmetakrezol, izomalt, maltitol, tečni ili na bilo koju od pomoćnih supstanci leka (videti odeljak Šta sadrži lek Strepsils za decu 6+)
• kod dece mlađe od 6 godina
• u slučaju intolerancije na pojedine šećere poput fruktoze, glukoze-galaktoze i sukroze-izomaltoze obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Intoleranciju na pojedine šećere treba da potvrdi Vaš lekar. Intolerancija potiče od stanja kao što su nedostatak enzima fruktoza-1-fosfat aldolaza (što dovodi do intolerancije na fruktozu), malapsorpcija glukoze-galaktoze i nedostatak sukraze-izomaltaze.

Kada uzimate lek Strepsils za decu 6+, posebno vodite računa:
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 3 dana, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Primena drugih lekova
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta:
- ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
- ako patite ili ste patili od bilo kakvih drugih problema sa grlom.
Nisu poznate bilo kakve značajne interakcije.

Uzimanje leka Strepsils za decu 6+ sa hranom ili pićima
Nije relevantno.

Primena leka Strepsils za decu 6+ u periodu trudnoće i dojenja
Ne preporučuje se primena ovog leka ukoliko postoji mogućnost da ste trudni, kao ni tokom perioda trudnoće ili dojenja. Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

Uticaj leka Strepsils za decu 6+ na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nije relevantno.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils za decu 6+
Ovaj lek sadrži izomalt i maltitol, tečni, koji mogu delovati blago laksativno pri primeni većeg broja lozengi u toku jednog dana. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS ZA DECU 6+
Lek Strepsils za decu 6+ uzimajte uvek tačno onako kako je navedeno u Uputstvu za lek. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Izvadite jednu lozengu iz blister pakovanja i vratite pakovanje u kartonsku kutiju. Lozengu stavite u usta i lagano otapajte. Otapajte jednu lozengu na svaka 2 – 3 sata. Lek je namenjen samo za oromukozalnu primenu.

Odrasli i deca starija od 6 godina:
Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2 – 3 sata, do maksimalne doze od 12 lozengi u toku 24 sata. Preporučuje se da se lek koristi najduže 3 dana.

Starije osobe:
Nije neophodno smanjivanje doze kod starijih osoba.

Deca mlađa od 6 godina:
Lek Strepsils za decu 6+ se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina. Kod mlađe dece lozenga može da izazove gušenje!

Ukoliko simptomi potraju duže od 3 dana ili dođe do pojave nekih neuobičajenih reakcija, obratite se lekaru ili farmaceutu. Ako ste uzeli više leka Strepsils za decu 6+ nego što je trebalo Može se javiti osećaj nelagodnosti u stomaku.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils za decu 6+
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Normalno nastavite sa primenom leka. Nemojte prekoračivati preporučenu dozu leka.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils za decu 6+
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Lek Strepsils za decu 6+, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Povremeno se mogu javiti reakcije preosetljivosti. Ukoliko osetite ovakvu reakciju (npr. svrab), prestanite sa primenom leka i obratite se lekaru ili farmaceutu. Prijavljivanje neželjenih reakcija Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS ZA DECU 6+
Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe 
2 godine. 

Nemojte koristiti lek Strepsils za decu 6+ posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje
Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lek Strepsils za decu 6+
Aktivne supstance su: amilmetakrezol 0,6 mg i 2,4-dihlorbenzil alkohol 1,2 mg. Jedna lozenga sadrži 0,6 mg alilmetakrezola i 1,2 mg 2,4- dihlorbenzil alkohola. Pomoćne supstance su: Flav P aroma jagode, u čiji sastav ulazi propilenglikol; Pink Antho P-WS (E163); saharin-natrijum (E954); vinska kiselina; izomalt (E953); maltitol, tečni (E965).

Kako izgleda lek
Strepsils za decu 6+ i sadržaj pakovanja
Strepsils za decu 6+ su okrugle lozenge roze boje, karakterističnog ukusa na jagodu, sa utisnutom oznakom brenda"Strepsils" sa obe strane.

Strepsils za decu 6+ (blister, 2 x 12 lozengi):
Unutrašnje pakovanje je PVC/PVdC/Al blister, sa 12 lozengi. Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži dva blistera (ukupno 24 lozenge) i Uputstvo za lek.


Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro