Galen Pharm
Korpa

SNUP SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML

SNUP SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML
SNUP SPREJ ZA NOS ZA DECU 10ML

Opis

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..
0,00 RSD
  • Lager: Nema na lageru
  • Brend: SNUP
  • Šifra proizvoda: 242644
Pregleda: 13891

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI
 OVDE.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek. 
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek SNUP, da biste sa njim postigli najbolje rezultate. 
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. 
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu. 
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle 5 odnosno 7 dana morate se obratiti svom lekaru. 
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. 

U ovom uputstvu pročitaćete: 
1. Šta je lek SNUP i čemu je namenjen 
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek SNUP 
3. Kako se upotrebljava lek SNUP 
4. Moguća neželjena dejstva 
5. Kako čuvati lek SNUP 
6. Dodatne informacije 

1. ŠTA JE LEK SNUP I ČEMU JE NAMENJEN? 
Lek SNUP sprej za nos, rastvor, sadrži aktivnu supstancu ksilometazolin koja sužava krvne sudove sluznice nosa i time dolazi do smanjenja otoka i veće prohodnosti nosnih kanala. Lek je namenjen olakšanju simptoma kod zapušenog nosa, hroničnog i i alergijskog rinitisa (alergijskog zapaljenja nosne sluznice), sinuzitisa (zapaljenja sinusa). 

SNUP (0.05%) sprej za nos, rastvor namenjen je deci uzrasta od 6 do 12 godina. 

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SNUP 
Lek SNUPne smete koristiti ukoliko: 
 ste preosetljivi na aktivnu supstancu ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka 
 imate suvo zapaljenje nosne sluznice (rhinitis sicca) 
 dece mlađe od 6 godina starosti (SNUP 0.05% sprej za nos, rastvor).  

Kada uzimate lek SNUP, posebno vodite računa ukoliko:
U daljem tekstu biće opisano, kada SNUP sprej za nos, rastvor smete da koristite samo pod određenim uslovima i uz posebne mere opreza. Molimo, pitajte svog lekara vezano za njih. To važi i ako su se ovi navodi nekad ranije odnosili na Vas. 
Na šta treba obratiti pažnju? 
Dugotrajnu primenu i predoziranje treba izbegavati, pre svega kod dece. Dugotrajna upotreba i predoziranje ovim lekom može dovesti do reaktivne hiperemije sluzokože nosa. Povratni efekt može dovesti do opstrukcije disajnih puteva, što zatim dovodi do toga da pacijenti upotrebljavaju lek ponovo, pa čak i neprestano. Ovo može dalje da dovede do hroničnog otoka (rhinitis medicamentosa), pa čak i do atrofije sluzokože nosa (ozena). U lakšim slučajevima može da se razmotri, da se primena leka obustavi prvo na jednoj nozdrvi, te nakon smanjenja tegoba da se pređe na drugu stranu, kako bi se očuvao bar deo disanja na nos.
Pacijenti sa glaukomom, posebno sa glaukomom zatvorenog ugla, pre korišćenja lekova kod kijavice sa ksilometazolinom treba da se posavetuju sa lekarom. 
SNUP sprej za nos, rastvorsme da se primenjuje samo nakon pažljivog razmatranja koristi i rizika u sledećim slučajevima: 
- kod pacijenata koji se leče inhibitorima monoaminooksidaze i drugim lekovima koji eventualno povećavaju krvni pritisak 
- kod povećanog očnog pritiska, naročito kod glaukoma zatvorenog ugla. 
- teških oboljenja srca i krvotoka (npr. oboljenje krvnih sudova srca, hipertenzija) 
- kod feohromocitoma 
- poremećaja metabolizma (npr. hipertireoza, dijabetes) 
- uvećanja prostate. 

Primena drugih lekova 
Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina. 
Istovremena primena sa sledećim lekovima može do povišenja krvnog pritiska: 
 triciklični antidepresivi, 
 inhibitori mono-aminooksidaze tipa tranilcipromina, 
 lekovi koji dovode do porasta krvnog pritiska. 

Uzimanje leka SNUPsa hranom ili pićima
Nije primenljivo. 

Primena leka SNUPu periodu trudnoće i dojenja 
Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom. SNUP sprej za nos, rastvor ne treba da se koristi u trudnoći, pošto ne postoji dovoljno podataka o primeni kod trudnica. Ne treba da se koristi ni u periodu dojenja, pošto nije poznato, da li aktivna supstanca prelazi u majčino mleko. 

Uticaj leka SNUPna upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama 
Kod duže upotrebe ili primene većih doza SNUP spreja za nos, rastvora kod kijavice ne mogu se isključiti uticaji na funkcije srca i krvotoka, ili na nervni sistem. U ovim slučajevima može da bude ugrožena sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama. Posebno imajte na umu da alkohol još više pogoršava Vašu sposobnost učešća u saobraćaju! 

Važne informacije o nekim sastojcima leka SNUP 
Nema značajnih informacija o pomoćnim materijama koje sadrži ovaj lek. 

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SNUP 
Lek SNUP uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. 

SNUP sprej za nos, rastvor (0.05%) 
Lek je namenjen za nazalnu upotrebu. 
Deca uzrasta od 6 do 12 godina: prema potrebi ubrizgati do 3 puta dnevno po jednu dozu SNUP 0.05% sprej za nos, rastvora u svaku nozdrvu. 
SNUP 0.05% sprej za nos, rastvor ne treba primenjivati duže od 5 dana. 
Lek nije namenjen deci mlađoj od 6 godina. 

Ako ste uzeli više leka SNUP nego što je trebalo 
Ukoliko ste Vi ili Vaše dete uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Usled predoziranja ili slučajnog peroralnog uzimanja mogu nastupiti sledeći efekti: proširenje zenica (midrijaza), mučnina, povraćanje, modrilo usana (cijanoza), temperatura, grčevi, poremećaji srca i krvotoka (tahikardija, kardijalna aritmija, kolaps, srčani zastoj, hipertenzija), poremećaji funkcije pluća (edem pluća, poremećaji disanja), psihičke smetnje. Pored toga, može doći i do pospanosti, sniženja telesne temperature, usporavanja srčanog rada, sniženja krvnog pritiska slično šoku, prestanka disanja i kome. Terapija je davanje medicinskog uglja, ispiranje želuca ili davanje kiseonika. Prema potrebi, treba tretirati visok krvni pritisak, temperaturu i grčeve. 

Ako ste zaboravili da uzmete lek SNUP 
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek! Nastavite sa uzimanjem leka kao što je propisano u uputstvu. 

Ako naglo prestanete da uzimate lek SNUP 
Nije primenljivo. 

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA 
Lek SNUP, sprej za nos, rastvor, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. 
Podaci o učestalosti neželjenih efekata mogu se podeliti u sledeće kategorije: 
Veoma česta: češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek 
Česta: kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek 
Povremena: kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek 
Retka: kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek 
Vrlo retka: ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek 
Nepoznato: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

Disajni putevi 
SNUP sprej za nos, rastvor može, pre svega kod osetljivih pacijenata, da izazove privremene lake nadražaje (pečenje ili suvoća nosne sluzokože). 
Često, nakon smanjivanja dejstva može da dođe do pojačanog otoka sluzokože (reaktivna hiperemija). 
Povremeno: krvarenje iz nosa, kijanje. 
Dugotrajna ili česta upotreba, kao i veće doze SNUP spreja za nos, rastvora kod kijavice mogu dovesti do nadražaja (pečenje ili suvoća nosne sluzokože) i pojačanog otoka sluznice, koji se usled prekomerne upotrebe leka pogoršavaju (rhinitis medicamentosa ili medikamentozni rinitis). 
Ovaj efekt može nastupiti već i posle petodnevnog tretmana, a nakon produžavanja primene može da izazove trajno oštećenje sluzokože sa formiranjem krasta (rhinitis sicca). 

Nervni sistem 
Retki su glavobolja, nesanica ili umor. 
Vrlo retko: halucinacije (pre svega kod dece). 

Srce i krvotok 
Povremeno dolazi do uticaja na srce i krvotok, kao npr. lupanje srca, ubrzani puls, povišenje krvnog pritiska. Vrlo retko: poremećaji srčanog ritma. 

Koštano-mišićni sistem: 
Vrlo retko: grčevi (pre svega kod dece). 

Imuni sistem: 
Povremeno: reakcije preosetljivosti (kožna ospa, svrab, otoci kože i sluzokože).

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK SNUP 
Čuvati van domašaja i vidokruga dece! 
Rok upotrebe: 
5 godina Posle prvog otvaranja lek čuvati na temperaturi do 25°C i ne upotrebljavati duže od 12 meseci. Nemojte koristiti lek SNUP posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca. 
Čuvanje: 
Čuvati na temperaturi do 30C. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. 

6. DODATNE INFORMACIJE 
Šta sadrži lek SNUP 
SNUP, sprej za nos, rastvor; 0,05% 
Aktivne supstance su: Aktivna supstanca je ksilometazolin (u obliku ksilometazolin -hidrohlorida). 1 mL spreja za nos, rastvora sadrži 0,5 mg ksilometazolin -hidrohlorida. Jedna aplikacija leka (oko 0,09 mL rastvora) sadrži 0,045 mg ksilometazolin -hidrohlorida. Ostali sastojci su: Kalijum- dihidrogenfosfat; morska voda, prečišćena ;voda, prečišćena. 

Kako izgleda lek SNUP i sadržaj pakovanja 
SNUP, sprej za nos, rastvor; 0,05% Sprej za nos, rastvor, je bistra, bezbojna tečnost. 
SNUP, sprej za nos, rastvor; 0,05% Lek je pakovan u višedozne bočice od HDPE sa PP/PE/ čelik sprej pumpom, za doziranje na vratu bočice i plastičnim poklopcem. Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija. 

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro

Nisam robot!
Tagovi: snup , sprej , za , nos , za , decu , 10ml , zapušen , nos