Galen Pharm
Korpa

BLOKMAX RAPID FILM TABLETE 10X400MG

BLOKMAX RAPID FILM TABLETE 10X400MG
BLOKMAX RAPID FILM TABLETE 10X400MG
Opis
Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu doz..

* Cene važe samo za online kupovinu, cene proizvoda u apotekama se mogu razlikovati od cene na internet prodavnici.

0,00 RSD
 • Lager: Nema na lageru
 • Brend: ALKALOID SKOPLJE
 • Šifra proizvoda: 28751
 • Cena u apotekama:: 5

Distribucija ovog leka preko interneta je strogo zabranjena i regulisana propisima zakona Republike Srbije, dok je prezentacija istog na internetu dozvoljena, isključivo u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o njegovoj nameni i boljeg upoznavanja sa osnovnim karakteristikama samog leka.


PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.
Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

 • Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
 • Ako imate dodatnih pitanja ili Vam treba savet, obratite se farmaceutu.
 • Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.
 • Ukoliko simptomi povišene telesne temperature i bola potraju duže od 3 dana ili se ne povuku nakon 5 dana primene leka, morate se obratiti svom lekaru.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek BlokMAX Rapid i čemu je namenjen
 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMAX Rapid
 3. Kako se uzima lek BlokMAX Rapid
 4. Moguća neželjena dejstva
 5. Kako čuvati lek BlokMAX Rapid
 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je lek BlokMAX Rapid i čemu je namenjen

Aktivna supstanca leka BlokMAX Rapid je ibuprofen-lizin, so ibuprofena. Pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). NSAIL deluju tako da ublažavaju bol, oticanje i visoku temperaturu.

Lek BlokMAX Rapid je indikovan za kratkotrajnu simptomatsku terapiju blagog do umerenog bola kao što su glavobolja, migrena, zubobolja, dismenoreja, bolovi u mišićima, bolovi u leđima, reumatski bol, groznice i simptoma kao što su povišena telesna temperatura i bolovi kod obične prehlade i gripa.

Lek BlokMAX Rapid je indikovan za upotrebu kod odraslih, adolescenata starijih od 12 godina i telesne mase ≥ 40 kg.

Ukoliko se ne osećate bolje ili se osećate lošije posle 3 dana, morate se obratiti svom lekaru.

2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BlokMAX Rapid

Lek BlokMAX Rapid ne smete uzimati:

 • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen, na aspirin (acetilsalicilna kiselina), druge lekove protiv bolova ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)
 • ukoliko ste imali nedostatak vazduha, astmu, curenje iz nosa, otok ili koprivnjaču kada ste predhodno uzimali aspirin (acetilsalicilna kiselina) ili slične lekove protiv bolova (NSAIL);
 • ako imate ili ste imali dve ili više epizoda čira na želucu/duodenumu ili krvarenje;
 • ako imate aktivno krvarenje (uključujući krvarenje u mozgu);
 • ako ste imali gastrointestinalno krvarenje ili perforaciju (probijanje zida) kada ste ranije uzimali NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi);
 • ako imate ozbiljno oboljenje srca, jetre ili bubrega;
 • ako imate nejasne poremećaje u formiranju krvi, ozbiljnu dehidrataciju (prouzrokovanu povraćanjem, dijarejom ili nedovoljnim unosom tečnosti);
 • ako ste u trećem trimestru trudnoće;
 • ukoliko ste adolescent telesne mase manje od 40 kg ili ste mlađi od 12 godina.

Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek BlokMAX Rapid ako:

 • imate ili ste imali astmu ili alergijsku reakciju sa pojavom nedostatka vazduha (otežanog disanja);
 • imate polensku groznicu, nazalne polipe ili hronične opstruktivne bolesti pluća, jer je povećan rizik od alergijskih reakcija. Alergijske reakcije se mogu javiti u vidu napada astme (analgetska astma), Quincke’s -ovog edema ili koprivnjače;
 • imate probleme sa bubrezima, srcem, jetrom ili crevima;
 • ste ranije imali gastrointestinalne bolesti (kao što je ulcerozni kolitis, Kronova bolest);
 • imate urođene poremećaje formiranja krvi (npr. akutna intermitentna porfirija);
 • bolujete od sistemskog eritemskog lupusa (SLE) ili mešovita oboljenja vezivnog tkiva (stanje imunskog sistema koje uzrokuje bol u zglobovima, promene na koži i druge poremećaje organa);
 • imate ovčije boginje (varičele) savetuje se izbegavanje primene leka BlokMAX Rapid jer Vam se stanje može pogoršati;
 • ste nedavno imali veću hiruršku intervenciju;
 • ste dehidrirani;
 • uzimate druge NSAIL. Istovremenu primenu sa drugim NSAIL, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze-2 treba izbegavati;
 • ste trudni (u prvih 6 meseci trudnoće).

Ostala upozorenja:

- Antiinflamatorni lekovi/lekovi za ublažavanje bolova kao što je ibuprofen mogu biti povezani sa malim povećanim rizikom od srčanog ili moždanog udara, naročito kada se koriste u visokim dozama. Ne prekoračujte preporučenu dozi ili dužinu lečenja.

- Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom o Vašem lečenju pre nego što uzmete lek BlokMAX Rapid, ako:

 • imate srčane probleme, uključujući srčanu slabost, anginu (bol u grudima), ili ako ste imali srčani udar, operaciju ugradnje bajpasa, bolest perifernih arterija (slaba cirkulacija u stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koji oblik moždanog udara (uključujući „mini-moždani udar” ili tranzitorni ishemijski atak„TIA”);
 • imate visok krvni pritisak, dijabetes, visok holesterol, porodičnu istoriju bolesti srca ili moždanog udara, ili ste pušač.

Veoma retko su prijavljeni potencijalno životno ugrožavajući kožni osipi (eksfolijativni dermatitis, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) povezani sa primenom NSAIL. Pacijenti su u najvećem riziku za razvoj ovih reakcija u toku prvog meseca terapije.
Prestanite sa uzimanjem leka BlokMAX Rapid i obratite se lekaru ili farmaceutu ukoliko primetite osip na koži, lezije na sluzokoži ili bilo koji drugi znak alergijske reakcije.

Neželjene reakcije mogu biti svedene na minimum upotrebom najmanje efektivne doze u što kraćem vremenskom periodu. Kod starijih pacijenta je povećan rizik od pojave neželjenih reakcija.

Ibuprofen može privremeno inhibirati funkciju trombocita (agregacija trombocita). Zbog toga je stanje pacijenata sa poremećajima zgrušavanja krvi potrebno pažljivo pratiti. Lekar ili stomatolog treba da bude posavetovan ili obavešten ako se lek BlokMAX Rapid primenjuje pre hirurških procedura.

Redovna primena (nekoliko vrsta) analgetika može da dovede do trajno ozbiljnih problema sa bubrezima i rizika od bubrežne slabosti. Ovaj rizik može biti povećan pod fizičkim naporom udruženim sa gubitkom soli i dehidratacijom. Zbog toga redovnu upotrebu analgetika treba izbegavati.

Produžena primena lekova za bolove kod glavobolje može da dovede do njenog pogoršanja. Ukoliko se ovo desi ili postoji sumnja, treba se obratiti lekaru i prekinuti terapiju. Na glavobolju izazvanu prekomernom upotrebom lekova može se sumnjati kod pacijenata koji često ili svakodnevno imaju glavobolju i pored (ili zbog) redovne upotrebe lekova za terapiju glavobolje.

Kod dugotrajne primene leka BlokMAX Rapid potrebno je redovno proveravati vrednosti parametara jetre, funkciju bubrega, kao i redovne krvne slike.
NSAIL mogu da maskiraju simptome infekcije i povišene telesne temperature.

Deca i adolescenti
Ovaj lek nije namenjen za adolescente telesne mase manje od 40 kg i decu mlađu od 12 godina.
Postoji rizik od oštećenja bubrega kod dehidriranih adolescenata.

Drugi lekovi i lek BlokMAX Rapid
Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Izbegavajte uzimanje ovog leka sa sledećim lekovima:

 • antikoagulansima (lekovi za razređivanje krvi/sprečavanje zgrušavanja krvi, npr. aspirin (acetilsalicilna kiselina), varfarin, tiklopidin);
 • ACE inhibitorima kao što su kaptopril; beta-blokatorima kao što su atenolol; antagonistima angiotenzin-II receptora kao što je losartan (za smanjenje visokog krvnog pritiska);
 • aspirinom (acetilsalicilna kiselina) ili drugim NSAIL zbog povećanog rizika od gastrointestinalnog ulkusa ili krvarenja;
 • digoksinom (lek u terapiji srčane slabosti) zbog mogućeg pojačanja efekta digoksina;
 • glukokortikoidima (lekove koji sadrže kortizon ili njemu slične supstance) zbog mogućeg povećanja rizika od gastrointestinalnog ulkusa ili krvarenja;
 • antitrombocitnim lekovima jer povećavaju rizik od gastrointestinalnog krvarenja;
 • fenitoinom ( lek u terapiji epilepsije) jer efekat fenitoina može biti pojačan;
 • diureticima koji štede kalijum (lekovima za izbacivanje viška tečnosti iz organizma) jer može doći do povećane koncentracije kalijuma u krvi);
 • metotreksatom ( lek u terapiji kancera ili reumatizma) jer efekat metotreksata može biti pojačan;
 • ciklosporinom, takrolimusom (za privremenu supresiju imunskog sistema) jer se može javiti oštećenje bubrega;
 • selektivnim inhibitorima preuzimanja serotonina (lek u terapiji depresije) jer povećavaju rizik od gastrointestinalnih krvarenja;
 • litijumom (lek u terapiji manije ili depresije) jer efekat litijuma može biti pojačan;
 • probenecidom i sulfinpirazonom (lekovi koji se koriste za lečenje gihta) jer mogu odložiti izlučivanje ibuprofena;
 • mifepristonom (za prekid trudnoće) – jer se efekat mifepristona može smanjiti;
 • zidovudinom (za lečenje HIV/SIDA) jer ibuprofen može povećati rizik od krvarenja u zglobovima ili krvarenja koje dovodi do oticanja kod HIV(+) hemofiličara;
 • derivati sulfoniluree ( lek u terapiji dijabetesa) jer su moguće interakcije;
 • hinolonskim anibioticima jer je povećan rizik od konvulzija;
 • lekovima koji inhibiraju enzim CYP2C9 kao što si antifungalni lekovi vorikonazol ili flukonazol jer se može povećati isloženost ibuprofenu;
 • biljnim lekovima kao što je ginko biloba – postoji mogućnost da ćete lakše krvariti ako istovremeno uzimate ibuprofen i ginko bilobu;
 • ne uzimajte ovaj lek ukoliko uzimate acetilsalicilnu kiselinu u dozi većoj od 75 mg dnevno. Ako ste na niskim dozama acetilsalicilne kiseline (do 75 mg dnevno) posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek BlokMAX Rapid.

Neki drugi lekovi takođe mogu uticati ili terapija lekom BlokMAX Rapid može uticati na dejstvo drugih lekova. Zbog toga morate uvek tražiti savet Vašeg lekara ili farmaceuta pre nego počnete da koristite lek BlokMAX Rapid sa drugim lekovima.

Uzimanje leka BlokMAX Rapid sa hranom i pićima
Neki neželjeni efekti, kao što su oni koji utiču na gastrointestinalni i centralni nervni sistem mogu se verovatnije javiti ukoliko se alkohol uzima istovremeno sa lekom BlokMAX Rapid.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Ne uzimajte ovaj lek u poslednja 3 meseca trudnoće ili ako dojite.
Izbegavajte upotrebu ovog leka tokom prvih 6 meseci trudnoće osim ako Vas lekar nije posavetovao drugačije.

Samo male količine ibuprofena i produkata njegove razgradnje prolaze u majčino mleko. Ovaj lek se može uzimati tokom dojenja ako se koristi u preporučenoj dozi i u najkraćem mogućem periodu.

Lek BlokMAX Rapid pripada grupi lekova koji mogu da smanje plodnost kod žena. Ovaj efekat je reverzibilan po prestanku uzimanja leka.

3. Kako se uzima lek BlokMAX Rapid

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom.

Ovaj lek je samo za kratkotrajnu upotrebu.
Trebalo bi da uzmete najmanju dozu u najkraćem vremenu neophodnom za ublažavanje simptoma.

Odraslii adolescenti telesne mase ≥ 40 kg (12 godina i stariji)
Preporučena pojedinačna doza je 1 tableta koju treba uzeti sa vodom, do tri puta dnevno po potrebi.
Interval između dve doze ne treba da bude kraći od 6 sata.
Ne uzimajte više od 3 tablete (1200 mg ibuprofena) u periodu od 24 časa.

Deca i adolescenti:
Lek BlokMAX Rapid nije namenjen deci mlađoj od 12 godina ili adolescentima telesne mase manje od 40 kg.

Lek BlokMAX Rapid film tablete imaju podeonu liniju sa jedne strane. Podeona linija služi samo da bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja a ne da bi se lek podelio na jednake doze.

Dužina terapije
Kod dece i adolescenata uzrasta od 12 do 18 godine ukoliko se simptomi pogoršaju ili nastave nakon 3 dana, terapija ne sme da se nastavi bez konsultovanja sa lekarom.
Kod odraslih osoba, ako je lek potrebno uzimati duže od 3 dana u slučaju migrene ili povišene telesne temperature, odnosno duže od 5 dana za terapiju bola, ili ako se simptomi nastave ili pogoršaju treba konsultovati lekara.

Ako ste uzeli više leka BlokMAX Rapid nego što treba
Ako uzmete više ovog leka nego što treba ili ako su deca slučajno uzela ovaj lek, uvek kontaktirajte lekara ili najbližu bolnicu da biste dobili mišljenje o riziku ili koje mere treba da preduzmete.

Mogu se javiti mučnina, bol u stomaku, dijareja, zujanje u ušima, glavobolja, povraćanje (može biti sa primesama krvi), krv u stolici, konfuzija ili nevoljni pokreti očnih jabučica. Kod primene većih doza mogu se javiti pospanost, uzbuđenje, dezorijentisanost, bol u grudima, palpitacije, nizak krvni pritisak, bubrežna slabost, slabost jetre, plava obojenost kože i sluzokože (cijanoza), gubitak svesti, koma, konvulzije (uglavnom kod dece), pojačana sklonost ka krvarenju, slabost i nesvestica, krv u urinu, hladan osećaj u telu i probelemi sa disanjem. Kod asmatičara može doći do pogoršanja astme.

Ako ste zaboravili da uzmete lek BlokMAX Rapid
Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu tabletu.
Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

Neka neželjena dejstva mogu da se minimiziraju uzimanjem najniže doze u najkraćem vremenu neophodnom za ublažavanje simptoma. Stariji pacijenti imaju povećan rizik za razvoj ovih neželjenih dejstava.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.
Lekovi kao što je lek BlokMAX Rapid mogu biti povezani sa malim povećanjem rizika od infarkta (infarkt miokarda) ili moždanog udara (videti odeljak 2 Ostala upozorenja).

Prestanite da uzimate lek i potražiti hitnu medicinsku pomoć ako primetite:

 • Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) krvarenja u crevima kao što su: bolovi u stomaku, svetlo crvena stolica, crna stolica nalik na katran, povraćanje krvi ili tamnih čestica koje izgledaju kao zrna kafe.
 • Veoma retke (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) ali ozbiljne alergijske reakcije kao što su: teškoće u disanju, oticanje lica, jezika ili grla, brži otkucaji srca, pad krvnog pritiska koji vodi ka šoku. Ovo se može desiti i pri prvom uzimanju leka.
 • Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) ali ozbiljna alergijska reakcija kao što je napad astme (moguće sa padom krvnog pritiska), pogoršanje astme, neobjašnjivo zviždanje ili kratak dah.
 • Ozbiljne veoma retke oblike reakcije na koži (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) kao kožni osip preko celog tela, ljušćenje kože, pojava plikova ili oljuštena koža (npr. Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza). Ozbiljne reakcije na koži poznate kao DRESS sindrom (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka).
  Simptomi koje obuhvata DRESS sindrom: osip na koži, groznica, oticanje limfnih čvorova i povećanje broja eozinofila (tip belih krvnih ćelija).
 • Zapaljenje pankreasa sa jakim bolom u gornjem delu stomaka, često sa mučninom i povraćanjem može se pojaviti veoma retko (kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).
 • Problemi sa stvaranjem krvnih ćelija (prvi znaci su groznica, zapaljenje grla, površinski čirevi u ustima, simptomi slični gripu, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože) mogu se pojaviti veoma retko (kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).
 • Veoma retki (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek) aseptični meningitis (inflamacija obloge mozga sa simtomima koji uključujuukočen vrat, glavobolju, mučninu, povraćanje, groznicu ili dezorijentaciju). Pacijenti sa autoimunskim poremećajima (lupus, mešovito vezivno tkivno oboljenje) će verovatno biti ugroženi.

Obavestite Vašeg lekara ako imate neko od sledećih neželjenih dejstava:

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 • gastrointestinalne tegobe kao što je gorušica, bol u stomaku, osećaj slabosti, slabost, gasovi (flatulencija), dijareja, konstipacija i mali gubici krvi u stomaku i/ili crevima koji mogu izazvati anemiju u izuzetnim slučajevima.

Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 • ulkus želuca i creva, ponekad sa krvarenjem i perforacijama,
 • zapaljenje sluznice usta sa ulceracijom (ulcerativni stomatitis), zapanjelje želuca (gastritis), pogoršanje kolitisa i Kronova bolest;
 • poremećaji centralnog nervnog sistema kao što je glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor;
 • poremećiji vida;
 • razne vrste kožnih osipa;
 • alergijske reakcije, kao što su kožni osip (urtikarija) ili svrab.

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • zujanje u ušima (tinitus);
 • oštećenje funkcije bubrega (papilarna nekroza) i povećane koncentracije mokraćne kiseline u krvi.

Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

 • zapaljenje jednjaka, suženje creva;
 • ozbiljne infekcije kože sa komplikacijama na mekom tkivu se mogu javiti ukoliko imate ovčije boginje (varičele);
 • nakupljanje tečnosti u tkivima, posebno kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ili problemima sa bubrezima, oticanje i penušavi urin (nefrotski sindrom), zapaljenjska bolest bubrega (intersticijalni nefritis) koje može dovesti do naglog slabljenja bubrega;
 • psihotične reakcije, depresija;
 • pogoršanje zapaljenja uzrokovanih infekcijom (razvoj nekrotizirajućeg fasciitisa) može se javiti pri upotrebi određenih NSAIL. Ukoliko se jave znaci infekcije ili ukoliko se pogoršaju prilikom upotrebe ibuprofena, morate bez odlaganja otići kod lekara. Treba ispitati da li postoji indikacija za upotrebu antiinfektivne/antibiotske terapije;
 • visok krvni pritisak, zapaljenje krvnih sudova, palpitacije, srčana slabost, infarkt miokarda;
 • problemi sa jetrom, oštećenje funkcije jetre (posebno nakon dugotrajne upotrebe), slabosti jetre, akutno zapaljenje jetre (hepatitis);
 • gubitak kose.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.
Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije
Nacionalni centar za farmakovigilancu
Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd
Republika Srbija
website: www.alims.gov.rs
e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

5. Kako čuvati lek BlokMAX Rapid

Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.
Ne smete koristiti lek BlokMAX Rapid posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do”). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.
Čuvati na temperaturi do 30°C.
Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 • Šta sadrži lek BlokMAX Rapid
  Aktivna supstanca je ibuprofen-lizin.
  Jedna film tableta sadrži 400 mg ibuprofena (u obliku ibuprofen-lizina 684 mg).
 • Pomoćne supstance su:
  Tabletno jezgro: celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; kopovidon; natrijum-skrobglikolat tip A; magnezijum-stearat.
  Obloga tablete: Opadry II White (hipromeloza; titan-dioksid (E 171); polidekstroza; talk; maltodekstrin; trigliceridi, srednje dužine lanca).

Kako izgleda lek BlokMAX Rapid i sadržaj pakovanja
Lek BlokMAX Rapid su izdužene, bikonveksne, film tablete bele do kremasto bele boje sa podeonom linijom sa jedne strane. Podeona linija služi samo da olakša lomljenje da bi se lek lakše progutao, a ne za podelu na jednake doze.

Unutrašnje pakovanje: Beli PVC/PVDC blister sa aluminijumskom folijom koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 10 film tableta (1 blister) i

Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole
ALKALOID D.O.O. BEOGRAD
Prahovska 3, Beograd

Proizvođač
ALKALOID AD Skopje
Bulevar Aleksandar Makedonski 12,
Skopje, Republika Makedonija

Režim izdavanja leka:
Lek se izdaje bez lekarskog recepta

Broj i datum dozvole:
515-01-05372-17-001 od 07.06.2019.

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Napišite recenziju

Napomena: HTML oznake neće biti izvršene i prikazivaće se kao tekst!
Loše Dobro